Natuurpunt Oosterzele distantieert zich van plannen Balegro – activiteit 1 juni afgelast!

Natuurpunt Oosterzele had toekomende zaterdag, in samenwerking met Balegro, het gemeentebestuur en de lokale Mina-raad, een activiteit gepland rond de activiteiten op de groeve en de daar aanwezige kolonie oeverzwaluwen. Gezien de recente plannen van Balegro om een aanvraag te doen voor de uitbating van een categorie 1 gebetoneerde asbest, heeft de organisatie beslist de activiteit van aanstaande zaterdag 1 juli niet te laten doorgaan.

Natuurpunt Oosterzele wil hierbij duidelijk stellen dat ze niet op de hoogte waren van deze aanvraag en zich hiervan ook volledig distanti ëren: ‘we betreuren de laattijdige en misleidende informatie aan de buurtbewoners, het hierbij misbruiken van onze inspanningen om de kolonie oeverzwaluwen te beschermen en het volledig gebrek aan informatie hierover naar ons toe.  In de huidige context leek de geplande activiteit ons niet opportuun en zelfs misplaatst. Uiteraard blijft de kolonie oeverzwaluwen ook in de toekomst onze zorg. Gezien deze recente ontwikkelingen willen we echter eerst de impact zowel voor de buurtbewoners als voor het milieu (en de oeverzwaluwen) onderzoeken en zullen hierover ook transparant communiceren.’