Rode Kruis Oosterzele reikt brevetten uit en huldigt bloedgevers en vrijwilligers

De voorzitter van het Rode Kruis Oosterzele, advocaat Mathieu Lagaet, bracht in de raadzaal van het gemeentehuis van Oosterzele een hulde aan geslaagde cursisten Eerste Hulp (basiscursus), Eerste Hulp en Helper, vrijwilligers en bloedgevers. Burgemeester Johan Van Durme uitte zijn waardering voor het Rode Kruis Oosterzele. (Reporter 17, foto’ s DDL)

Er heerste alweer een gemoedelijk sfeer tijdens de uitreiking van de brevetten en huldiging van vrijwilligers en bloedgevers. Er werden vijf brevetten ‘Eerste Hulp’ en 18 brevetten ‘Eerste Hulp en Helper’ uitgereikt. Voor vrijwillige inzet en uitzonderlijke diensten aan het Rode Kruis — Vlaanderen en aan de samenleving ontvingen Christiaan Coppens en Christiane Hoebeke   voor 10 jaren dienst de Zilveren Medaille. Willy Dhaeyer ontving voor 35 jaar dienst de Gouden Barette op Gouden Medaille. Er werden ook getuigschriften uitgereikt aan verdienstelijke bloedgevers.
10 bloedgiften: Steven Van Den Bulcke, Isabelle Vercruysse, V éronique Mussche, Koen De Moor, Maddy De Ganck, Rita De Bosscher, Yves Scheldeman, Sarah Soufi, Kobe Caemaert, Stijn De Winter, Christa Lefèvre, Bram De Smet, Patrick De Bruyne, Christine Eeckhout, Doreen Major, Alex Meersman.
25 bloedgiften: Jo De Coene, Klaartje Lenssens, Elke De Smet, Lena Van Der Veken, Aur élie De Bruyne, Jorgen Van Den Bogaert, Philip Cornelis, Eddy Baele, Ann — Maria Glorieux.
50 bloedgiften: Herman Den Tandt, Antoine De Witte, Rita De Keukelaere.
75 bloedgiften: Wim De Jaeger, Geert Taildeman, Willy T’Jampens.
100 bloedgiften: Bernadette Aelterman, Marc Beeckman, Paul De Cuyper.
125 bloedgiften: Rafa ël De Meyer.
Oosterzele is en blijft één van de succesrijkste afdelingen inzake bloedinzamelingen. Er is in de fusiegemeente veel waardering voor de werking van het Rode Kruis. Je kan Rode Kruis Oosterzele helpen als vrijwilliger. Voorkennis of een specifiek diploma is niet nodig. Rode Kruis geeft je een opleiding en geeft je ondersteuning. Het is van essentieel belang dat het Rode Kruis Oosterzele ook cursussen blijft organiseren.                   Reporter 17