26 mei: één op de drie Geraardsbergenaars voelt zich uitgesloten. Actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ vraagt meer participatie.


Bron: Google Earth


Geraardsbergen. In teken van de verkiezingsuitslagen roept het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ de burgemeester op om de bevolking nauwer te betrekken bij het beleid en de bestuursstijl aan te passen. ‘Participatie is toch wel iets anders dan enkel in deelgemeenten dorpsraden op te richten, ze te bevolken met getrouwen en ze een bedrag toe te steken om festiviteiten mee te organiseren.  Participatie gaat over fundamentele zaken.’

Aanpassing prijzen de Gavers is niet mogelijk
Naar aanleiding van de sluiting van het openluchtzwembad had burgemeester De Padt verklaart dat hij in samenspraak met de bestendig afgevaardigde van de provincie mevrouw Annemie Charlier een aanpassing van de prijzen door de vrijetijds- en de kansenpas mogelijk zou maken. Zo kunnen kansengroepen goedkoper op de Gavers terecht.

Navraag door het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ leerde dat dat de kans bijzonder klein is dat dergelijke passen worden ingevoerd, omdat de provincie wettelijk niet in staat is om een uitzondering op haar tarieven te voorzien. ‘De provincie kan een aanpassing van de prijzen niet enkel voor Geraardsbergen beslissen, maar zou dat moeten doen voor al haar voorzieningen.’ Het actiecomit é beseft dat dit niet voor de hand ligt en verdenkt de burgemeester ervan om de actievoerders met een goedkoop kluitje in het riet te sturen.

Participatie
Ook over de inspraak van de bevolking van Geraardsbergen over de toekomst van de site ‘Den Bleek’ — in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen — hebben de actievoerders ernstige bedenkingen. In de kringen rond de burgemeester werd er aangedrongen om de inspraakpocedure uit te stellen tot september. De procedure kan dan beter worden voorbereid. ‘De periode van studeren, examens, schoolfeesten en proclamaties en het daaropvolgende verlof is niet ideaal om veel belanghebbenden echt toe te laten te participeren.’

É én op de drie Geraardsbergenaars voelt zich uitgesloten.
Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ roept de burgemeester op om ernstig werk te maken van participatie en inspraak. ‘Na de confrontatie met de verkiezingsuitslag van zondag 26 mei 2019 zou de burgemeester moeten beseffen dat bijna één op de drie Geraardsbergenaars uitdrukkelijk aangeeft zich uitgesloten te voelen.’ Het actiecomit é roept de burgemeester op om ‘deemoedig het hoofd te buigen’ en de bevolking op een ernstige wijze bij de beleidsbeslissingen van de stad te betrekken, zonder ‘hardvochtigheid en irritatie’.

Julien Borremans