Oosterzeels burgemeester Johan Van Durme krijgt 2000 euro boete voor inbreuk op de privacy

De raad voor verkiezingsbetwistingen oordeelt dat burgemeester Johan Van Durme de privacywetgeving tijdens de verkiezingscampagne heeft geschonden. Burgemeester Van Durme had immers contact met inwoners van de gemeente in verband met een verkavelingswijziging waarop hij een electoraal bericht antwoordde. De burgemeester moet zijn onzorgvuldigheid bekopen met een boete van 2000 euro.

In Oosterzele hield een absolute meerderheid met CD&V en N-VA nipt stand bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Open VLD Plus diende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht in na onregelmatigheden en eiste nieuwe verkiezingen. Die kwamen er niet, maar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen acht een groot deel van de aantijgingen wel gegrond. Zo werden er onregelmatigheden aangetroffen in de aangifte van de uitgaven door kandidaat-gemeenteraadsleden Jean Marie De Groote (CD&V) en Pieterjan Keymeulen (CD&V). Ze kregen elk een waarschuwing en een boete van 3.000 euro, die lijsttrekker Van Durme moet betalen. Ook werd op verkiezingsdag een auto met verkiezingsdrukwerk enkele keren bij een stembureau gezien. Voor die inbreuk werd gemeenteraadslid Elsy De Wilde een maand geschorst.

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gaf vorige week voor het eerst een boete en een berisping aan een burgemeester. Uit documenten die Belga kon inkijken blijkt dat de inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming gepleegd is door burgemeester Johan Van Durme. Burgemeester Van Durme had immers contact met inwoners van de gemeente in verband met een verkavelingswijziging waarop hij een electoraal bericht antwoordde.

De lokale CD&V-partij start de nieuwe legislatuur met een smet op hun reputatie. Daarnaast moet het kopstuk van de partij de nipte verkiezingsoverwinning bekopen met een totale boete van 8000 euro. De ingediende aantijgingen ten aanzien van schepen Christ Meuleman inzake inbreuken op de privacy werden niet besproken.

‘Het is Open Vld plus niet duidelijk hoeveel andere inwoners momenteel zo’n procedure tegen   bestuurders hebben aangespannen. Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat de burgemeester van Oosterzele zich soms boven de wet waant. De gestelde handelingen hadden nochtans hun impact op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel loopt ook nog een strafklacht bij politie over laster en eerroof. Het valt af te wachten wat de uitspraak in deze zaak wordt.  Deze uitspraak van de privacycommissie (gegevensbeschermingsautoriteit) toont ook aan dat een burgemeester niet zo maar voor alles boven zijn bevolking staat. Als iemand iets doet wat niet correct is, dan moeten we er blijven in geloven dat die daar ook voor bestraft wordt.’ getuigt Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus.