Al Sinksenkermis in 1645

Uit een kerkrekening van 1645 blijkt dat men in Oosterzele toen al ‘kerckmis’ vierde. Het woord ‘kermis’ is afgeleid van ‘kerckmis’, dit is de mis die jaarlijks bij de herdenking van de kerkwijding werd opgedragen. De kerkwijding werd herdacht zowel binnen de kerk als even later buiten de kerk. Hier is het ontstaan te zoeken van de Sinksenkermis in Oosterzele (Reporter 17, foto’s DDL).

In de kerkrekening van 1645 staat te lezen (we citeren) ”…betaelt aan carolus van durme, tavernier, eenighe pottenbiers, broot ende boter tot synxen in den omganck met oock st-rochushoogdach de costers daer was verteert tot lavenisse voor haeren sanck indeprocessie binnen twee jaeren ter somme van 8 schelling 1 groot,…(oud muntstelsel).
Uit oude kermisaffiches van 1933, 1934 en 1959 (archief Jacques D’Hont) blijkt dat de Oosterzelenaars ook in de vorige eeuw graag ‘kermis’ vieren. Op de kermisaffiche 1934: velokoers (1000 frank prijzen en premies (een aardig bedrag voor die tijd, R17), ‘groote’ schieting, bij wed. Theofiel Verbruggen, prachtig vuurwerk gegeven door de Verenigde Dorpelingen en Vrienden, afgeschoten door den vermaarden vuurwerkmaker Boon uit Zele. Uit de affiche blijkt dan men op Pinksteren 1934 kermis vierde op drie locaties: het Dorp, Smissenbroek en de Reigerstraat. Op maandagnamiddag was er kermis op Smissenbroek. Op dinsdagvoormiddag vond op het Dorp de vermaarde jaarmarkt en kermis plaats, en om ‘10 ure’ was er een velokoers voor knapen onder de 16 jaar, 150 frank prijzen’. In de namiddag was er kermis in de Reigerstraat. Op zondag 17 mei 1959 was er gans de dag een autotentoonstelling op ‘t Kloosterplein, een wielerwedstrijd 3000 Fr. prijzen, prachtig vuurwerk. Op maandag 18 mei 1959 ‘kermiste’ men in Smissenbroek. Op de affiche: wielerwedstrijd 3.000 Fr. prijzen en premies, grote schieting. Dinsdag 19 mei 1959: ‘s voormiddags kermis op het Dorp en ‘s namiddags kermis in de Reigerstraat. In die tijden was de Sinksenkermis h ét gespreksonderwerp. Gans de bevolking leefde daar echt naar toe. Het waren dagen van welgemutst scharrelen, kakelen, eten en drinken, je ei eens kwijt kunnen. En ook in het ‘Reuzendorpje’ organiseerde men destijds, zoals blijkt uit een poster uit 1933: ‘Groote Feestelijkheden met een velokoers, luisterrijk Kunstconcert, uitstap reuzen, wandelconcert’. Op de affiche prijkt ook: ‘
Drinkt de bieren der Brouwerij Het Anker Oosterzele’. Weet iemand meer over deze brouwerij? Laat het ons weten: marcel.van.de.vijver@telenet.be, rooi.61@skynet.be.       Reporter 17