3.165 handtekeningen voor het openhouden van ‘Den Dok’. ‘We denken erover na om een controleorgaan voor het beleid op te richten.’


 Geert Van Damme, Marleen Francq en Wim Schrever


Geraardsbergen. Deze avond zal een afvaardiging van het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ een petitie met 3.165 handtekeningen aan burgemeester Guido De Padt overhandigen om het openluchtzwembad ‘Den Bleek’ in alle eer en glorie te herstellen en te heropenen. In het verleden liet De Padt al verschillende malen verstaan dat deze beslissing onherroepelijk is. Wim Schrever, Geert Van Damme en Marleen Francq van het actiecomit é eisen dat het stadsbestuur op de genomen beslissing terugkomt. De leden van het actiecomit é denkt ook al na over hoe het verder moet nadat ze de petitie aan de burgemeester hebben overhandigd. De drie protagonisten willen hun scoop verbreden. ‘‘Den Dok’ is voor ons gaandeweg een symbooldossier. Er liggen nog een aantal dossiers op tafel die onze aandacht verdienen.’

De kaarten liggen duidelijk…
De Beiaard:
‘Denken jullie werkelijk dat het stadsbestuur op de genomen beslissing zal terugkomen?’

Geert Van Damme: ‘We blijven op dezelfde nagel kloppen, telkens weer,  tot het bestuur inziet dat het de verkeerde beslissing heeft genomen. De 3.165 handtekeningen bewijzen dat we niet alleen staan. De reacties waren overweldigend. Het bestuur heeft de mond vol over participatie. Als dit betekent dat de inwoners van de stad samen met het stadsbestuur het beleid kunnen bepalen, dan liggen de kaarten met betrekking tot het openhouden van ‘Den Dok’ heel erg duidelijk. Heropenen dus!’

DB: ‘Vult het stadsbestuur het begrip participatie ook zo in?’

GVD: ‘Zeker niet. Het stadsbestuur verengt het begrip participatie tot het verstrekken van de nodige informatie, aangevuld met wat vrijblijvend nadenken over de toekomst, brainstormen heet dat. De participatie is een lege doos en geeft de valse schijn dat de beslissingen van het bestuur door een breder publiek worden gedragen. ’

Marleen Francq: ‘De participatiemomenten vormen een doekje voor het bloeden. De fundamentele beslissingen zijn reeds genomen voor dat de participatiemomenten worden georganiseerd. Eerst sluit het stadsbestuur het openluchtzwembad, daarna organiseert het een inspraakmoment waarop de burger idee ën kan leveren wat het met de site Den Bleek gaat aanvangen.  En zelfs dat laatste is niet duidelijk of het nu gaat om gans Den Bleek dan wel enkel om het zwembad. Participatie wordt voor een beslissing georganiseerd, niet daarna.’

Foto: Google Earth

Aanpassen van de bestuursstijl.
GVD:
‘We roepen het bestuur van Geraardsbergen op om de bevolking nauwer te betrekken bij het beleid en vooral om de bestuursstijl aan te passen. Voor heel wat zaken in de stad ontbreekt echte visie en dat is ook het geval voor hetgeen het bestuur als participatie benoemt.   We willen wel eens weten hoe het stadsbestuur participatie invult, wat de onderliggende visie is. Participatie is geen zoethoudertje. We hoorden van Geraardsbergse politici dat participatie dient om de ‘samenhorigheid’ te bevorderen. Dit is simplistisch en naast de kwestie. Tijdens de participatiemomenten — georganiseerd door de provincie — vernamen wij trouwens dingen waar we steil van achterover vielen. E én van de vooraf bepaalde opportuniteiten inzake het woonbeleid, betrof het optrekken van een woontoren op de site waar de Fun staat.’

DB: ‘Wat gaan jullie doen eens de handtekeningen aan burgemeester De Padt zijn overhandigd? Dreigt er dan niet de grote leegte?’

Geert Van Damme: ‘’Den Dok’ vormt ondertussen een symbooldossier. We gaan onze scoop verbreden. We denken erover na uit te groeien tot een soort controleorgaan voor het beleid buiten de gemeenteraad. Daar moeten zoveel mogelijk mensen bij worden betrokken.   Door de huidige participatietrajecten bereikt een participatie-elite, komende uit dorps- en adviesraden, telkens dezelfde mensen.  We stellen ons dan ook de vraag of er een uitgewerkte visie bij het bestuur bestaat om ook die groepen van mensen te betrekken die nooit deelnemen.  In een stad met een hoog percentage aan kansarmoede kunnen wij ons voorstellen dat sommige bugers vooral bekommerd zijn om te overleven, eerder dan om samen te leven.’

DB: ‘Maar er zijn toch al de oppositiepartijen binnen en buiten de gemeenteraad?’

MF: ‘Op de oppositiebanken in de gemeenteraad is het heel erg stil. De oppositie is veel te weinig actief en stelt amper kritische vragen over het gevoerde beleid, wat ook al het geval was in de vorige coalities.’

Wim Schrever: ‘Met de petitie hebben we ook kunnen vaststellen dat het vertrouwen in het bestuur is geschaad. Het bestuur moddert maar aan. De bevolking heeft nood aan een duidelijke visie over stadsontwikkeling, ecologie, mobiliteit…  We willen tevens de kaalslag aan dienstverlening aan de bevolking tegengaan. ‘Den Dok’ en de sluiting van de materniteit van het ziekenhuis vormen daarin een symbooldossier. Wat is het volgende wat ze de mensen willen afnemen?’

GVD: ‘We moeten deze opgekropte negativiteit ombuigen naar een positief project.   In die zin zijn wij een bondgenoot van het bestuur.   De burger verguist het bestuur vaak, maar het is niet meer dan een soort ‘foert’. Het is onbegrijpelijk dat het bestuur dat niet inziet.

WS: ‘We moeten de burger laten deelnemen aan de besluitvorming van deze stad. Er zijn tal van voorbeelden, zoals Agora in Brussel of de Burgerlijst en Ringland in Antwerpen.   De Denderstreek en zeker Geraardsbergen heeft echt troeven om in Vlaanderen de trend te zetten.’

DB: ‘Hartelijk dank voor dit interview.’

Julien Borremans