Sint-Goriks-Oudenhove: wegen vrij voor wielerwedstrijden

In samenwerking met de WAOD worden op zaterdag 22 juni in Sint-Goriks-Oudenhove vier wielerwedstrijden georganiseerd voor alle zes categorie ën van deze wielerbond (inschrijving caf é Huys te Oudenhove; aankomst Sint-Goriksstraat; starts om 12 uur, 13u45, 15 uur en 16u15).

De omloop waarop de koersen verreden worden, gaat vanuit de Sint-Goriksstraat via Ten Bosse, Traveins, Krommestraat, Molenhoek, Slijpstraat, Smisstraat en Kruiswaterplein terug naar de Sint-Goriksstraat. Daarom zal in deze straten van 10 tot 18u30 een parkeerverbod gelden. Daarnaast zal er ook vanaf 11 uur eenrichtingsveerkeer ingevoerd worden in de Sint-Goriksstraat (alleen toegelaten richting Ten Bosse), Krommestraat (richting Molenhoek), Molenhoek (richting Slijpstraat), Kruiswaterplein (richting Sint-Goriksstraat en in het deel tussen Ten Bosse en Traveins richting Traveins) en Slijpstraat (richting Steenland en ter hoogte van Steenland richting Smisstraat).