herinrichting buurtsite Deftinge

Planvoorstelling herinrichting van de Kommaliersite te Deftinge.

plannen herinrichting dorpskernDoel

Met een kerngroep van buurtbewoners, verantwoordelijken van de jeugdbeweging JOKIDO en geïnteresseerde Lierdenaars werden onder leiding van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vorming Plus de uiteindelijke plannen gemaakt om de site omheen OC De Kommalier om te vormen tot een buurtpark. Hierbij wordt de focus gelegd op het natuurlijk groen ter verhoging van de educatieve en sociale functies voor de dorpskern.

Infoavond

Op woensdagavond 19 juni 2019 waren er een dertigtal geïnteresseerden, waarvan het grootste deel politiekers, aanwezig in OC De Kommalier. De heer Gus Van Hoeck, landschapsarchitect, gaf aan de hand van een power point voorstelling de nodige info over het uit te voeren project. Hierna volgde een rondleiding op het terrein met de nodige uitleg door Dhr. Yves Van Reusel van Vorming Plus.

Plannen

De huidige parking zal verdwijnen om plaats te maken voor een speelzone. Er worden echter nieuwe parkeerstroken voorzien aan de zijkanten van het terrein. De speelzone zal opgevuld worden met allerlei speeltuigen gemaakt van boomstammen en natuurlijke materialen. Ze zorgen dus niet enkel voor een mooie natuurlijke invulling doch zijn multifunctioneel en zullen de kinderen stimuleren om te fantaseren en ontdekken. Iets wat in deze tijden spijtig genoeg niet zo evident meer is.

Uitvoering

De start van de werkzaamheden is voorzien in september-oktober van 2019.
Ook bij de uitvoering is het de bedoeling dat dit samen met de buurtbewoners en geïnteresseerden gebeurt.
De werkdagen worden op voorhand aangekondigd zodat geïnteresseerden zich kunnen melden om aan de bouw mee te werken van o.a. een wilgenhut, het planten van struiken en bomen en het plaatsen van speelelementen.

herinrichting dorpskern Deftinge
Landschapsarchitect Gus Van Hoeck en
Yves Van Reusel van Vorming Plus