Oosterzele hernieuwt Charter Gezonde Gemeente en organiseert rookvrije schoolomgevingen

Oosterzele wil verder werk maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Daartoe werd op 7 mei l.l. al het charter met Logo Gezond+ ondertekend.

Met dit gezondheidsbeleid wil Oosterzele iedereen – en de meest kwetsbaren in het bijzonder – kansen bieden en stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Dit gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. We willen er voor Oosterzele toe komen dat de gezonde keuze de meest makkelijke wordt.

Wat deden we recent?

Op 28 mei l.l. namen de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van basisschool De Appelaar al deel aan de bellenblaasactie van Generatie Rookvrij. Onder het motto ‘Wij blazen liever bellen dan rook’ zetten de leerlingen op de Werelddag tegen tabak (die vindt plaats op 31 mei) hun wensen kracht bij.

Met deze actie kwamen de school en leerlingen zelfs aan bod in het Ketnet-journaal Karrewiet, het VRT-nieuws en het AVS-nieuws! Ook de Gemeente was hierbij aanwezig, als lid van Logo Gezond+ in het kader van Gezonde Gemeente.

Rookvrije zones?

We willen streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. In eerste instantie door zo veel mogelijk omgevingen rookvrij te maken zodat kinderen gewoon niet in de verleiding komen om te beginnen roken. Sensibiliseren zal hierbij een belangrijke rol spelen: in het gemeentelijk infozine zal regelmatig een artikel i.s.m. Logo Gezond+ verschijnen. Van zodra de rookvrije zones gekozen en vastgelegd zijn, krijgen zij een duidelijk infobord om aan te geven dat het een rookvrije zone is.

Schepen Els De Turck: “Dat onze kinderen een rookvrije schoolomgeving willen, werd ons duidelijk gemaakt tijdens de bellenblaasactie. Samen met schepen Elsy De Wilde (Sport en Jeugd) willen we dan ook uitkijken naar manieren om speelpleintjes, plaatsen waar kinderen vaak spelen,   … (verder) rookvrij te maken. Raadslid Linda De Vos (lid Raad van Bestuur Logo Gezond+) en Barbara Stubbe (afgevaardigde Algemene Vergadering Logo Gezond+) maken hier werk van en zullen vragen aan Logo Gezond+ om gezamenlijk met alle andere gemeenten een uniform infobord te ontwikkelen en op deze manier rookvrije zones over de gemeentegrenzen heen herkenbaar te maken. Door in te zetten op Generatie Rookvrij willen we dat kinderen die 18 worden in 2037 onomwonden kunnen claimen ‘ik behoor tot de eerste rookvrije generatie’.