Oosterzele wil een kindergemeenteraad opstarten

Het gemeentebestuur van Oosterzele wil graag een kindergemeenteraad opstarten. Het initiatief kadert binnen de participatieve jeugdwerking van de legislatuur 2019-2014. kinderen en jongeren hebben immers een visie of oplossingsmodaliteiten die zeker een meerwaarde kunnen zijn voor het Oosterzeels beleid. De kindergemeenteraad zal 4 keer per jaar samenkomen om relevante items te bespreken.

Elsy De Wilde, schepen van jeugd: ‘De kindergemeenteraad komt een viertal keer samen en daarin bespreken ze relevante en actuele thema’s. Dat kan gaan over sport, cultuur, mobiliteit, milieu et cetera. Wij vinden het belangrijk dat ook de niet-georganiseerde jeugd aansluiting vindt bij de raad. Daarom zullen we nauw samenwerken met de basisscholen op ons grondgebied. In september zullen de verschillende scholen een brief krijgen waarin het concept wordt uitgelegd. De samenstelling van de kindergemeenteraad wordt bepaald aan de hand van verkiezingen. Tijdens de verkiezingen zullen er allerlei debatten plaatsvinden. Wij hebben tijdens het recente klimaatdebat immers gemerkt dat de jonge Oosterzelenaar heel veel creatieve idee ën heeft. Na de verkiezingen; kennen we de verschillende raadsleden, de schepenen en de kinderburgemeester. Uiteraard hebben wij voor de Oosterzeelse kinderen, die naar een school gaan buiten het grondgebied, eveneens een luisterend oor. We zullen naar hun advies luisteren via gerichte bevragingen en via een Facebookpagina.’

Oppositiepartij Open Vld plus is tevreden met het initiatief van de meerderheid.   Gemeenteraadslid Kaat Pien (Open Vld plus): “Het voorstel voor de opstart van een kindergemeenteraad stond heel expliciet in ons programma. We stelden ‘We geven écht inspraak aan onze kinderen en jongeren. Participatie en advies blijven geen dode letter. De jeugdraad is nu vooral gericht op jeugdorganisaties. We starten daarom ook met een kindergemeenteraad, al dan niet gelinkt aan de jeugdraad. We vragen aan hen beide ook écht advies bij beslissingen die hen aanbelangen.’ We zijn tevreden dat hier werk van gemaakt wordt. Open Vld plus hoopt nu dat er werk wordt gemaakt van een goed reglement en men eveneens aandacht besteedt aan de Oosterzeelse kinderen die buiten de gemeente school lopen.

X