Rechttrekking van N42 start eind 2019. Filip De Bodt: ‘De aanleg van de nieuwe N42 is zeker nog geen feit.’


Geraardsbergen/Zottegem. Voor het eerst zijn er beelden beschikbaar over de aanleg van de nieuwe N42 tussen het rondpunt aan de Langestraat in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize. Volgens het Agentschap van Wegen en Verkeer zijn de werken gegund en is het nog enkel een kwestie van tijd vooraleer de omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Filip De Bodt van de actiegroep vzw Climaxi waarschuwt voor al te voorbarig optimisme.’ Er loopt nog een procedure bij de Raad van State. Bovendien is de aanleg van de nieuwe N42 verkeerstechnisch een miskleun.’

Het nieuwe trac é
De N42 is een drukke verkeersas die de verbinding maakt tussen de E40 in Wetteren en Geraardsbergen/Brakel. Deze verkeersas is een belangrijke ontsluitingsweg voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen naar de E40. ‘Dit vraagt om een goed uitgeruste en veilige N42.’

Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer: ‘De huidige N42 voldoet niet aan deze voorwaarden. Ter hoogte van Sint-Lievens-Esse is de weg smal met veel bochten en verschillende verkeersfuncties (doorgaand (vracht-)verkeer, lokaal verkeer naar woningen, tractoren, fietsers) worden op éénzelfde weg gebundeld, met andere woorden: niet geschikt als vlotte ontsluitingsweg. De vele ongevallen beamen dit jammer genoeg. Bovendien zijn er op dit stuk van de N42 enkel smalle aanliggende fietspaden, die de veiligheid van de fietsers onvoldoende kunnen garanderen.’

De aanleg van de N42 start aan de rotonde aan de Langestraat te Zottegem, deels in een bestaand en grotendeels in een nieuw trac é. Volgens Sylvie Syryn wordt er ook een uitgebreide en veilige fietsinfrastructuur aangelegd. ‘De inzet van de nieuwe N42 is veiligheid, comfort, goede doorstroming van het verkeer, ventwegen voor landbouwvoertuigen en een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.’ De werken verlopen gefaseerd. Syryn: ‘Als alle voorbereidingen en procedures vlot verlopen zullen deze werken in het najaar van 2019 starten.’

Voorbarig optimisme
Volgens Filip De Bodt van vzw Climaxi is de berichtgeving over de nieuwe N42 veel te optimistisch. ‘De berichtgeving over de start van de werken is buitensporig optimistisch. Een klacht bij de Raad van Vergunningenbetwisting werkt inderdaad niet meer opschortend, maar intussen loopt er wel nog een procedure bij de Raad van State in verband met de bestaande voetwegen die worden doorgesneden of afgeschaft.’

Een procedure bij de Raad van State werkt ook niet opschortend maar volgens Filip De Bodt is het ongebruikelijk dat er met de werken van start wordt gegaan nog voor de Raad van State over het bouwdossier een uitspraak heeft gedaan. ‘De kans is re ëel dat de nieuwe N42 moet worden afgebroken en dat de oude voetwegen in al hun glorie moet worden hersteld.’

Bovendien vormt de nieuwe N42 verkeerstechnisch een miskleun. ‘De veiligheid van de fietsers op de rotonde aan de Langestraat in Zottegem is niet gegarandeerd. Fietsers zijn daar erg kwetsbaar. Op de rotonde komen trouwens zes wegen samen. Dit is te veel van het goede.’ De Bodt heeft ook grote twijfels bij de optimistische boodschap dat daarmee het fileprobleem zal worden opgelost. ‘Integendeel. De files zullen blijven. Aan het uiteinde van de N42 zitten twee ‘stopsels’. Het verkeer komt enerzijds aan de oprit van de E40 in wetteren vast te zitten en zal in Geraardsbergen op de Astridlaan tot stilstand komen.’

Megalomanie
Tot slot zijn er ook nog tal van ecologische bedenkingen. ‘In Vlaanderen predikt de overheid de betonstop maar de aanleg van de N42 staat haaks op dit voornemen. Daarom pleiten wij voor de aanleg van een nieuw trac é voor fietsers en landbouwvoertuigen en de aanleg van de N42 in het bestaande trac é. We moeten dringend een halt toeroepen aan de megalomane bouwwoede in deze streek.’

Julien Borremans

Foto’s: Agentschap Wegen en Verkeer