Nieuwe doktersgezichten in AZ Sint-Elisabeth

Het verder uitbouwen en/of opstarten van meer (deel)specialismen binnen het medisch zorgaanbod en de nodige vervanging van ‘vertrekkers’ hebben tot gevolg dat op de meer dan 100-koppige lijst van geneesheren-specialisten die aan het AZ Sint-Elisabeth verbonden zijn, geregeld nieuwe namen te vinden zijn. Zo zijn dit de laatste drie nieuwkomers die sinds kort als arts in het Zottegemse ziekenhuis werkzaam zijn:

dr. Agata Zarembska: als  neuroloog  neemt zij de raadplegingen en activiteiten over van dr. Michal Milar die ervoor koos om in zijn vaderland aan het werk te gaan.

dr. Jonas Verzele: is nu aangesteld als voltijds  anesthesist  met deeltijdse opdracht in de pijnkliniek nadat hij eerst, verleden jaar, als fellow-arts actief was in deze diensten.

dr. Alex Kloeck: is benoemd als ((vijfde)  orthopedisch chirurg  aan het AZ Sint-Elisabeth. Hij volgt wijlen dr. Erik Van Holsbeeck op die vorig jaar op 25 augustus overleed.