11 juli: Stephan Bourlau: ‘Geraardsbergen heeft nood aan een strenger taalbeleid voor nieuwkomers!’


OCMW- gebouw van Geraardsbergen


Geraardsbergen. ‘Migratie heeft wel degelijk een impact op het kansarmoedecijfer in Geraardsbergen’, concludeert Stephan Bourlau (Het Alternatief). ‘Het aantal geboortes bij kansarme gezinnen waarbij de moeder de Belgische nationaliteit niet heeft, is sinds 2015 gestegen.’ Bourlau: ‘De stad Geraardsbergen zal nog meer moeten inzetten op een strenger taalbeleid.’ David Larmuseau — schepen van Sociale Zaken en Welzijn — reageert.

Geraardsbergen telt een groot aantal kansarmen.
Volgens Kind & Gezin schommelt de kansarmoede in Geraardsbergen rond de 18%. In vergelijking met vorig jaar betekent dit een lichte daling, maar in vergelijking met 2008 is er een significante stijging. Toen bedroeg de kansarmoede in de Oudenbergstad amper 4,7%. Bourlau: ‘Op tien jaar tijd is de kansarmoede in onze stad haast verviervoudigd. In vergelijking met de omringde gemeenten en steden hebben we op ons grondgebied een veel groter aandeel kansarmen. We zitten boven het provinciaal (13,5%) en het Vlaams gemiddelde (14,1%). Dat weegt uiteraard door op het budget.’

Het aantal geboortes waarbij de moeder een ander taal spreekt dan het Nederlands loopt in Geraardsbergen op tot 23.1%. Terwijl het aantal geboortes in gezinnen waarbij de moeder niet-Belg is, boven de 22% uitstijgt. Bourlau: ‘Er is dus zeker een verband tussen kansarmoede en migratie. De tendens is duidelijk: de samenleving verkleurt, maar de kansarmoede nog sterker. De impact van de migratie op de kansarmoede is groot.’

Volgens Bourlau is er duidelijk een verband tussen de toenemende kansarmoede bij allochtonen een gebrek aan kennis van het Nederlands. ‘Wie zich niet vlot kan uitdrukken in het Nederlands, komt niet aan de bak.’

Strenger taalbeleid en nieuwkomersverklaring
Stephan Bourlau: ‘Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Inburgeren is veel m éér dan zich ergens vestigen. Integratie verloopt via werk, het verenigingsleven, de buurt… De Nederlandse taal is niet alleen een bind- maar ook een communicatiemiddel. Het zou goed zijn moesten de nieuwkomers een soort van verklaring tekenen waarin hun rechten maar vooral hun plichten worden opgelijst, met de nadrukkelijke eis om zo snel mogelijk Nederlands te leren. De huidige trajecten duren veel te lang en moeten korter én intenser worden gemaakt, met een begeleiding op de werkvloer. Daardoor stijgen niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt, maar verloopt de integratie een pak gestroomlijnder. Ik wil hierbij onmiddellijk toevoegen dat ik grote voorstander ben om de uitgeprocedeerden zo snel mogelijk terug te sturen.’

Een strenger taalbeleid komt — volgens Bourlau — zowel de ouders als de kinderen te goede. ‘Gezien de dramatische toename van het aantal kansarmen in deze stad, moeten we er voor zorgen dat kansarmen zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt terecht komen. Dit doe je niet door een pamperbeleid te voeren maar door duidelijke eisen te stellen. Gezien de moeilijke financi ële situatie van de stad, is het budgettair nog een opsteker ook’, aldus Stephan Bourlau.

‘Iedereen is verplicht om Nederlands te leren.’
David Larmuseau — schepen van Sociale Zaken en Welzijn — reageert: ‘Iedereen dient de Nederlandse taal te kennen. Leefloners zijn verplicht om een cursus Nederlands te volgen bij o.a. het Kisp, Leerpunt… Binnen het jaar wordt iedereen op het Sociaal Comit é uitgenodigd om aan te tonen of ze voldoende Nederlands spreken. Aangezien de taallessen maar tijdens 2 of 3 momenten per week plaatsvinden, wordt gekeken in hoeverre men op de andere dagen in de week als bijvoorbeeld vrijwilliger — op één van de vele werkplaatsen die we aanbieden — kunnen worden ingezet. Binnen het OCMW van Geraardsbergen hebben we ook een taalcoach in dienst.’


Stephan Bourlau                                                                                               David Larmuseau

Julien Borremans

X