Brandweerpost Herzele trotse eigenaar van 3 nieuwe interventievoertuigen

 

Op zaterdag 24 juni kon brandweerpost Herzele 3 nieuwe interventievoertuigen in dienst nemen. Dit ging gepaard met de nodige luister, en de offici ële overhandiging van de sleutels aan postverantwoordelijke Dirk Van Waeyenberghe door zonecommandant Peter De Vijlder.

De post is vanaf heden uitgerust met een nieuwe commandowagen, een volledig uitgeruste autopomp, en een gloednieuwe ziekenwagen. Zonecommandant De Vijlder: “De 3 voertuigen zijn 3 moderne pronkstukken die ons zullen toelaten om te kunnen blijven voldoen aan het principe van snelle en adequate hulpverlening. Dit materieel is volledig uniform met de voertuigen in de omliggende posten, wat de samenwerking binnen het netwerk van onze brandweerposten van onze brandweerzone ten goede komt. Anderzijds voldeed de voorgaande autopomp van bijna 40 jaar niet meer aan de hedendaagse normen.  De totale investering voor deze voertuigen bedraagt zo’n 470.000 euro, en werd mogelijk gemaakt dankzij de financi ële bereidheid van de 12 steden en gemeenten waaruit onze brandweerzone bestaat.” Daarenboven werd bijkomend medegedeeld dat post Herzele zal worden bemand met een permanentie van ambulanciers tussen 6u ’s ochtends en 20u ’s avonds. Dit om de gemiddelde uitruktijd met de ziekenwagen te verlagen, en aldus sneller mensen in nood te kunnen helpen; een bijkomende investering van zo’n 35.000 euro per jaar. “Onze ambulanciers-vrijwilligers die thuis opgeroepen worden, moeten dikwijls voor een gesloten slagboom in de buurt van de kazerne staan wachten, wat de uitruktijd niet ten goede komt”, aldus de zonecommandant. Deze investeringen kaderen in de wil van de brandweerzone om een kwalitatieve en slagkrachtige hulpverlening te garanderen in de Vlaamse Ardennen.