Nieuwe verharding voor voetweg in Grotenberge

De voetweg die zich bevindt aan de noordkant van de Vrije Basisschool Grotenberge en die een verbinding tussen de Parkstraat en de Gentsesteenweg vormt, krijgt een nieuwe halfverharding. Momenteel bestaat deze deels uit grind en deels uit stukken asfalt maar het stadsbestuur heeft aan de nv Green Road uit Wichelen de opdracht gegund om er over een lengte van 102 meter en een breedte van 2,50 meter een nieuwe, natuurlijk waterdoorlatende halfverharding aan te leggen.

Deze zal aangebracht worden op een egalisatielaag van lava met daaronder als drainerende fundering ook nog een mengsel van gebroken natuursteen, met een 100 % natuurlijk bindmiddel van plaataardige oorsprong. De nieuwe halfverharding zal er ochroskleurig (d.i. geelachtig) uitzien. Met het oog op de uitvoering van dit werk moest er geen openbaar onderzoek gevoerd worden.

X