Zottegemse misdienaars naar pretpark en Last Post

Voor de misdienaars van het dekenaat Zottegem heeft Kermis Zottegem (opnieuw) een leuk extraatje in petto.

Het was een jarenlange gewoonte dat voor hen, als bedanking voor hun inzet op de parochie(s), ter gelegenheid van de kermis een daguitstap georganiseerd werd, oorspronkelijk op kermisdinsdag. In 2008 kwam daar echter een einde aan. De verklaring hiervoor luidde toen dat dit te maken had met de daling van het aantal misdienaars in de verschillende parochies en met het overaanbod voor kinderen qua vakantiereizen en daguitstappen hetgeen naar verluidt resulteerde in een verminderde belangstelling die niet meer in verhouding was met het kostenplaatje voor de organisatie van de misdienaarsreis.

Zes jaar geleden werd evenwel beslist om toch opnieuw met de vroegere gewoonte aan te knopen en zo ontvingen alle misdienaars ook nu weer een uitnodiging voor een daguitstap op woensdag 21 augustus. Ook de leden van Jokri en van het jeugdkoor dat aan de dekenale kerk verbonden is, mogen mee. Na eerst een misviering met ouders en begeleiders om 7u30 in de kerk van Bevegem, worden ze getrakteerd op een dagje Bellewaerde. Van het pretpark gaat het daarna tegen de avond nog naar het centrum van Ieper om er een frietje te eten en waar ook om 20 uur aan de Menenpoort de Last Post zal bijgewoond worden.

X