Inschrijven vrijetijdsactiviteiten vanaf nu online in Oosterzele

De dienst Sport en Jeugd van gemeente Oosterzele organiseert jaarlijks heel wat vrijetijdsactiviteiten zoals speelpleinwerking, grabbelpas, sportkampen, opvang in Het Vinkemolentje en dergelijke. Vanaf nu kunnen ouders hun kinderen online inschrijven voor deze activiteiten. Daarvoor werkt Oosterzele nu samen met i-school. Ook voor de registratie van de voor- en naschoolse opvang en de opvang op woensdagmiddag wordt i-school gebruikt.

Indien een kind in groot-Oosterzele schoolloopt, is het verplicht het kind te registreren in I-school. Dat is nodig voor het geval een kind onverwacht in de opvang moet blijven. Is een kind niet geregistreerd en is het toch aanwezig in de opvang, dan betalen de ouders het maximale verblijf voor die dag. Vooraf online inschrijven is niet nodig; de kinderen moeten wel aan- en afgemeld worden bij de begeleider op school.

Ouders van kinderen die al in Het Vinkemolentje verbleven, kregen per e-mail de nodige documenten. Zij registreren hun kind(eren) via www.i-school.be/oosterzele/registreren. Na de registratie ontvangen de ouders een login waarmee ze hun kind online op www.i-school.be/login kunnen inschrijven voor de opvang. De procedure voor kinderen die voor de eerste keer deelnemen aan woensdagnamiddag- en vakantieopvang in Het Vinkemolentje ziet er een beetje anders uit. Ouders brengen online registratie in I-school in orde op www.ischool.be/oosterzele/registreren. Daarna kunnen ze inloggen via www.i-school.be/login en zich inschrijven voor een infomoment bij de dienst Sport en Jeugd. Daar krijgen ze meer uitleg over de werking van Het Vinkemolentje, ondertekenen ze de schriftelijke overeenkomst en nemen ze kennis van het huishoudelijk reglement. Hierna kunnen de kinderen deelnemen aan de woensdagnamiddagopvang en vakantieopvang.

 

Schepen voor Sport en Jeugd Elsy De Wilde: “We zijn tevreden nu ook een online inschrijvingsplatform voor onze vakantie- en opvanginitiatieven te kunnen aanbieden. Ouders hoeven niet meer te komen aanschuiven tijdens de inschrijvingsdag maar kunnen vanaf nu alles van op afstand regelen. Uiteraard blijven we ook denken aan inwoners die geen pc of internet ter beschikking hebben: zij kunnen nog steeds terecht bij dienst Sport en Jeugd of kunnen gebruikmaken van de computers in onze bib.”

 

Raadsleden Filip Michiels en Ruben De Gusseme van oppositiepartij Open Vld Plus zijn tevreden dat het inschrijvingsplatform operationeel is: ‘De gemeenteraad keurde op 30 mei 2018 unaniem het Open Vld plus-voorstel goed om werk te maken van een digitaal inschrijvingssysteem voor jeugd- en sportkampen van de gemeente Oosterzele. Het was immers niet meer van deze tijd dat ouders moeten gaan rijtje schuiven om hun kinderen in te schrijven voor een grabbel- of sportkamp.’