Dag op dag 75 jaar geleden werden 5 burgers in Zottegem gedood door Duitse soldaten

© Centrum voor Streekgeschiedenis

Vandaag is het 75 jaar geleden dat Zottegem bevrijd werd na de Tweede Wereldoorlog. “3 september 1944, Engelse troepen rukken op”, legt het Centrum voor Streekgeschiedenis in Zottegem uit.

“Een massa volk is samengelopen om de bevrijders te verwelkomen. Ter hoogte van de hoek Meire / Meileveld / Ledebergstraat slaan terugtrekkende Duitsers in paniek en schieten op de omstaanders. Vier burgers worden gedood. Ter hoogte van de ‘Luchtbal’ worden de Duitsers door een Engelse tank/vlammenwerper opgewacht. Het komt tot een confrontatie, waarbij auto’s met Duitse soldaten en munitie uitbranden. Ook de omliggende woningen worden in het treffen betrokken. E én streekgenoot en een twintigtal Duitse soldaten komen in dit gevecht om het leven. Op de hoek van het Meileveld en de Ledebergstraat herinnert een tegeltableau aan de dramatische gebeurtenissen op de bevrijdingsdag waarbij vijf burgerslachtoffers stierven bij de beschieting aan “de luchtbal” in Zottegem.”

© Centrum voor Streekgeschiedenis