Melle: KultuurThuis Henri, overhandigt concert opbrengst aan ‘THOPE’ en ‘Werkgroep Vluchtelingen Gent’

Warm Water vzw wil cultuur laagdrempelig maken. De ideale locatie om cultuur dichter bij de mens te brengen, is in je eigen living. Met dat doel voor ogen opent de vzw het KultuurThuis ‘Henri’ De  voormalige kapperszaak ‘coiffeur Henri’ werd omgebouwd en dient nu als minitheaterzaal voor diverse culturele activiteiten. We plannen   exposities, voordrachten, kleine optredens, filmavonden of vrije podia. Op zondag is er steeds een KultuurKafee en we geven ook workshops muziek aan kinderen en volwassenen”, zeggen initiatiefnemers vader en zoon Marc (65) en Francis Michels (43) van de vzw Warm Water.

De opbrengst van het concert tijdens de afgelopen Gentse feesten werd verdeel over twee goede doelen Thope en vluchtelingen Gent die elk 675 € ontvangen van de vzw KultuurThuis ‘Henri’

Tentoonstelling Martijn Derese, Fish: Sticks and Carrots

Martijn Derese

Martijn Derese is een jonge kunstenaar en is Master Beeldende Kunsten (Kask te Gent). Op deze tentoonstelling toont hij vooral nieuw werk. Er wordt een reis gemaakt van verschillende media. Het verband zit in het culinaire en de traditie van het stilleven : Martijn kookt fish sticks en wortelen. Via fotografie maakt hij een estetische compositie om dan via schilderkunst het eindresultaat te bekomen. Vrije toegang. Zondag 22 sep 14u tot 18u, vrijdag 27 sep van 19.30u tot 23u, zondag 6 okt 14u tot 18u, vrijdag 11 okt van 19.30u tot 23u (concert om 20.30u) en zondag 20 okt 14utot 18u met vrij podium.

Dominique De Groen (1991)

 

Is dichter haar debuutbundel Shop Girl verscheen in 2017 bij het balanseer en werd genomineerd voor de Po ëziedebuutprijs Aan Zee. Haar werk wordt gepubliceerd in verschillende literaire tijdschriften en bladen: nY, De Gids, rekto:verso, Samplekanon, Oote Oote,  Collateral, Deus ex Machina…
Ze post po ëzie en beeldend werk op www.vulpix91.be

 

 

 

 

 

 THOPE

Vzw Thope is een vrijwilligersorganisatie die erkende vluchtelingen (gezinnen) helpt bij het vinden van een huurwoning in Gent.   Thope werkt daarvoor samen met andere diensten. Wegens de enorme woonnood in het Gentse willen we samen zoeken naar betaalbare en degelijke huisvesting en zo kwetsbare mensen, in het bijzonder vluchtelingen, hoop geven. Vandaar de naam Thope. Daarom is er de vzw Thope: we zoeken een huis, appartement of studio en staan borg tegenover de eigenaar via huren en onderverhuren. Waar nodig ondersteunen we de bewoners, in samenwerking met allerlei diensten. Voor het vluchtelingengezin zoeken wij een ‘omarmer’: iemand die in de buurt woont en als vrijwilliger wekelijks/tweewekelijks een bezoekje brengt aan het gezin.   De omarmer luistert naar de noden van de mensen en maakt hen wegwijs in de buurt.   We zoeken iemand die kan luisteren, iemand met een open houding, die een hart heeft voor kinderen en die volwassenen graag begeleidt in hun integratie.   Mensen ontmoeten mensen: een grotere rijkdom is er niet.

Werkgroep Vluchtelingen Gent

De Werkgroep vluchtelingen Gent vzw is een pluralistische groep vrijwilligers, die zich inzetten voor   vluchtelingen in de brede zin van het woord. Mensen die vluchten uit oorlog en miserie, op zoek naar een plaats waar zij een leefbaar bestaan kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Wij helpen de mensen die elders uit de boot vallen, zoals mensen zonder papieren en Roma.

Wat doet de werkgroep vluchtelingen?

Zet zich in voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren. Streeft naar wederzijds begrip tussen de vluchtelingen en mensen zonder papieren en de lokale bevolking. Begrip dat resulteert in actieve aanvaarding. Werkt samen en vormt een netwerk met organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep. Op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau Ondersteunt hen in concrete noden, zowel materieel, emotioneel als structureel. Begeleidt hen en wijst de weg in onze samenleving, en in de doolhof van de administratie. Verdedigt en bepleit zo nodig hun belangen. Contactgegevens: vluchtgent@gmail.com