Oosterzele Een diamant voor Lucien en Yvonne

De Gusseme Lucien en Gillis Yvonne  vierde thuis onder familie hun diamanten huwelijks verjaardag.

De Gusseme Lucien en Gillis Yvonne  huwden op 18 september 1959 te Oosterzele en hebben een zoon Didier en een dochter Daisy. Ook zijn er twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Lucien werkte bij de NMBS in het geneeskundig centrum en atelier te Merelbeke.

Zijn hobby’s waren het wielrennen, de BWCL nu tv kijken

Yvonne  werkte op atelier als naaister, haar vrijetijd gaat naar stoel turnen. Nu genieten ze van hun pensioen .

X