Zottegem : platform voor burgerparticipatie pleit voor een betere verkeersdoorstroming

Halfslachtige oplossingen zorgen voor ongenoegen bij voor- en tegenstanders

Zijn er suggesties voor een betere verkeersdoorstroming in Zottegem?  

Een eenvoudige vraag op het online platform ‘Burgerparticipatie in Zottegem‘ lokt veel reacties uit. De renovatie van de stadskern, die nog steeds niet is voltooid, werd een aangekondigd debacle. Halfslachtige oplossingen om verkeersstromen te beheren leiden ondertussen tot nog meer ongenoegen, zowel bij voor- als tegenstanders van een verkeersvrije of -arme binnenstad. Toch zijn er ook lichtpunten.

De verantwoordelijke schepen is vandaag Matthias Diependaele. De ambitieuze politicus koos lokaal voor een ambt waarmee weinig eer te rapen valt, toch niet op korte termijn. Inwoners grijpen de kans om voorstellen te doen en opmerkingen te maken.

Zottegem loopt in zijn verkeersbeleid decennia achter op vergelijkbare middelgrote steden, die er wel in slagen om hun centrum dynamisch te houden. Toch heeft de Egmontstad heel wat troeven. Deze burgers hebben dat begrepen.

Hier volgt een greep uit de voorstellen en reacties door (op het moment van dit schrijven) meer dan 500 leden van wie velen actief deelnemen aan de discussies. De journalist gaf om te beginnen een vrij podium aan een handvol mensen van allerhande gezindten. Nieuwe deelnemers worden via een persoonlijke uitnodiging door een bestaand lid toegevoegd aan de Facebookgroep. (Lees verder…)

Het centrum volledig verkeersvrij?

Geen enkel onderwerp lokt meer controverse uit. Volgens de ene is het dan ‘gedaan met Zottegem’. Volgens anderen is het de ideale oplossing. Sommigen vinden dat er nu al genoeg parkeerplaatsen zijn en schrijven: … “Er zijn genoeg parkings direct rond het centrum (bibliotheek, ex-brandweerkazerne, Sanitary, en straks één om de hoek van de Heldenlaan). Ver lopen is dat toch allemaal niet.

Het recht om winkel- wandelstraten met de auto te doorkruisen?

De dagelijkse realiteit bewijst dat de stad met halfslachtige oplossingen probeert om het doorgaand verkeer te weren. De Zottegemnaar laat zich niet zomaar zijn ‘doorschiet’ afpakken. Het invoeren van een “woonerf” in de binnenstad bleef in de praktijk dode letter.

De volgende (goedbedoelde) reactie van een deelnemer toont aan hoe weinig het concept ‘woonerf’ gekend is : “Afgebakende zones in het centrum zouden al een goed begin zijn want nu denken voetgangers en fietsers dat ze heer en meester zijn en (ze) gebruiken de volledige (breedte van de) weg blindelings.”

Voor alle duidelijkheid: Voetgangers en fietsers zijn volgens de wet ‘heer en meester’ binnen een woonerf.

Veel burgers weten niet wat een woonerf is en welke regels er gelden.

Winkelende medeburgers worden binnen het nieuwe woonerf (het centrum van Zottegem) al eens behandeld als aangeschoten wild. Zelfs deze reporter werd al van zijn sokken gereden bij het verlaten van een winkel in de Hoogstraat. De woedende chauffeur kwam tot rust nadat hem het concept ‘woonerf’ werd uitgelegd en hij verontschuldigde zich. Oef, dat liep goed af.

(Quote) Minder vaak het centrum afsluiten voor activiteiten want een winkelcentrum heeft doorstroming nodig.

Voorstanders duiden dan weer op de noodzaak (?) van doorgaand autoverkeer om de handel op peil te houden. Nochtans bewijzen steden als Oudenaarde, Aarschot en Mechelen dat een verkeersluwe binnenstad de dynamiek aanzwengelt. Is de situatie in Zottegem anders?

Anderen pleiten voor een fietszone in het centrum.

Vaak zou er niet de wettelijke ruimte zijn om een fietser in te halen. N.K. pleit voor een duidelijke keuze voor de fiets. De doorstroming voor elke weggebruiker zal er volgens de schrijver wel bij varen. Gezien de binnenstad nu al ‘woonerf’ is h ééft die fietser al voorrang. Het toont aan dat de huidige situatie in de praktijk niet werkt.

EVT schrijft: “… werk maken van fietsinfrastructuur, te beginnen met voldoende en degelijke fietsstallingen in het centrum.”

Ongeruste reacties van minder validen : “Iedereen die wat slechter te been is wordt gedwongen om buiten het centrum zijn aankopen te doen”.

Klopt het dat een verkeersvrije binnenstad nefast is voor minder validen? Daarmee zal de schrijver (BG) diegenen bedoelen die met de auto naar de stad komen. Ze heeft een punt want als een minder valide niet nabij een winkel kan parkeren is die mogelijk minder gemotiveerd om te komen. Tegelijk tonen andere steden aan dat een verkeersvrije heraangelegde binnenstad samengaat met het verbeteren van de doorgang voor rolwagens en voetgangers. In feite moet de winkelende mens in Zottegem vandaag heel wat afstand afleggen om een aangeduide oversteekplaats te gebruiken.

Gebrek aan parking is de dood voor een stad die haar centrum wil laten floreren.

Moet die parking vlak voor elke winkel liggen? Daarover zijn de meningen verdeeld. Het lijkt wel een discussie tussen conservatief en progressief. Tussen degenen die alles willen bewaren zoals ze het al jaren kennen en diegenen die kortdaat komaf willen maken met de huidige toestand.

Weg met de voorrang van rechts regel.

In het centrum belemmert de voorrangsregel de verkeersdoorstroming en zorgt die voor gevaarlijke situaties. Deelnemer IH klaagt dit aan: “Bijvoorbeeld aan het klein college, als je vanuit de Kasteelstraat wil afslaan richting Hofstraat, of doorrijden, moet voorrang verleend worden aan het verkeer dat komt uit de Molenkouter. Hetzelfde verhaal aan de brug L. De Metstraat – Musselystraat. Iedereen komt de Musselystraat afgevlamd en mag zijn voorrang nemen.

Invoeren van de voorrang van rechts regel.

Op andere plaatsen zorgt het mogelijk voor m éér veiligheid: “Voor de file op het einde van de Elenestraat: Hier zou overwogen kunnen worden om voorrang van rechts net wel in te voeren, zodat wie uit de Elenestraat komt voorrang heeft op wie van de Buke af komt. Het verkeer komende van de Buke moet dan wel al vertraagd worden, bijvoorbeeld door een zebrapad te voorzien ter hoogte van de Voetbalstraat en ter hoogte van de wegel langs de vroegere fabriek van Cantaert. Ter hoogte van Ceuterick zou er ook een mogen komen, zodat fietsers en voetgangers deze momenteel behoorlijk onveilige Bruggenhoek zouden kunnen oversteken.

Waarbij een evaluatie moet volgen of die invoering niet voor extra drukte zorgt op anderen plaatsen: “dan verplaatst de file zich van de Elenstraat naar de Buke vrees ik.” (JDM)

Terug open stellen van éénrichtingsstraten voor verkeer uit beide richtingen?

IH stelt voor om een “stuk van de Ooststraat terug open te stellen voor verkeer vanuit de Broeder Mareslaan, zodat de parkeerplaatsen bovenaan de Welzijnsstraat nuttig gebruikt kunnen worden voor het afzetten van de kleutertjes aan de school (Graaf van Egmont).”

Ontsluit het ziekenhuis AZS door een verbinding te maken tussen Erwetegemstraat en Groenstraat zonder de wijkbewoners de duvel aan te doen.

KM legt uit hoe dit zou kunnen : “Dit kan perfect zonder dat je door de wijk moet rijden, door een straatje aan te leggen van een paar honderd meter.” Hij stelt voor om : “de overkapping van de treinbedding er bij te nemen. Dat zou Zottegem voor de komende decennia qua verkeer en parkeermogelijkheid veilig zetten.” Hij maakt zelfs een schets.

Gaan voor een totaaloplossing?

Misschien heeft Zottegem nu al de mogelijkheden om oplossingen te bieden voor de ochtendspits. Vandaag loopt het verkeer vast door het vervoer van kinderen naar school. Rond het station loopt alles moeilijk door de massa pendelaars die er vertrekken “gelijk sardientses noar d’ huufdstad van den Belzique”.

Te onderzoeken naar haalbaarheid (EVT): “… is het misschien een optie om de parking van de Bevegemse vijvers bij het totaalplan te betrekken, met een busdienst die je kan afzetten aan het station en/of de Markt. In Frankrijk bestaat dat al in veel steden. Die parking hoef je niet meer aan te leggen, dus er zijn geen kosten, en dan is de parkeertoren aan het station ineens niet meer nodig.” IH geeft mee dat de Lyceumstraat direct veel veiliger zou worden. EVT denkt inclusief aan het nut “voor de mensen die moeilijk te been zijn om rondgereden te worden”.

Welke beslissing ook wordt genomen, iemand zal zich altijd verongelijkt voelen.

IH stelde voor : “E énrichtingsverkeer vanaf rotonde aan het kasteel richting Markt tot aan kruispunt Hofstraat-Laurent de Metsstraat. Daar het verkeer afleiden in de Laurent de Metsstraat. Er zal dan wel geparkeerd worden op de parking aan de vroegere brandweerkazerne, die nu bijna altijd leeg staat. En vandaar is het echt niet ver naar de Heldenlaan, Markt of Stationsstraat.” Anderen stellen voor om tijdelijk verkeer te verbieden tijdens de schooluren. Nog anderen pleiten voor meer éénrichtingsverkeer.

Met het nodige sarcasme worden ook oplossingen voorgesteld die in een klein stadje nauwelijks haalbaar zijn.

Zo stelt JM voor : “Een ondergrondse parking onder de Heldenlaan met 2 verdiepingen eronder en ondergronds tweerichtingsverkeer onder de Heldenlaan, en liften en trappenhuizen om de “verkeersvrije Heldenlaan” te bezoeken.” De nodige ‘smilies‘ geven aan dat de andere deelnemers er de humor van in zien.

Samenwerking tussen de lokale overheid en de private sector kan ook tot een meerwaarde leiden.

Met wat hulp van private investeerders heeft Zottegem binnenkort toch maar mooi een extra parking die verbinding geeft met de binnenstad, onder het (in aanbouw zijnde) Collegium. Zo zie je maar dat het idee van JM niet helemaal sarcastisch is.

SVDP vat het Zottegemse probleem samen :Het centrum is voor mij als buitenstaander een wirwar van straatjes waar het niet echt duidelijk is waar ik mag rijden. Ook de randparkings kan ik zeer moeilijk vinden. Een duidelijk afgebakend centrum met groen en pleinen zou een mooie meerwaarde betekenen. De mensen gaan shoppen in Aalst en Gent waar het autovrij en gezellig shoppen is.

Mr. Diependaele,… dit is slechts een greep uit de vele reacties. (Lees verder…)

Slotbedenking :

Een globale aanpak zal heel wat meer vragen dan inzicht en goede bedoelingen. Misschien zijn lokale ingrepen al mogelijk binnen een korte termijn. Om al de troeven van Zottegem uit te spelen lijkt een masterplan nodig. Weet dat u nooit iedereen blij zal maken. Maar bedenk : de huidige situatie is niet zozeer een ‘probleem’, dan wel een opportuniteit. Ook op u komt het aan, zelfs al is de tijd erg kort om resultaat zichtbaar te maken alvorens u halverwege de legislatuur de burgemeesterssjerp zal omgorden.

Sjarel Klak