Geuzenfeest (Horebeke) schenkt 2500 euro aan het goede doel

De opbrengst van het Geuzenfeest 2019 is bekend.
Er werd 2.500 euro winst gemaakt.
Deze zal besteed worden aan de twee goede doelen in India en Congo die het Geuzenfeest steunt.

“Op 18 augustus had al voor de 16de keer het Geuzenfeest plaats op de Geuzenhoek, de protestantse wijk Korsele te Horebeke. E én dag in het jaar stelt de protestantse wijk de grenzen open tussen mensen van verschillende origine en geloofsovertuiging. In een wereld, waarin velen worden uitgesloten proberen wij inclusief te zijn” zegt Cornelis Blommaert, trekker van dit Geuzenfeest.
“De stuurgroep kijkt tevreden terug op een geslaagd Geuzenfeest. De klassieke onderdelen van het Geuzenfeest, zoals het oecumenisch samenzijn, de sfeervolle muziek en het lekkere eten werden aangevuld met een zeer geslaagd gesprek met Bruno Vanobbergen, de voormalige kinderrechtencommissaris. “ Kom op voor kinderen” was het centrale thema, waarrond deze editie draaide. Het opzet was de allerkleinsten steviger aan het hart te drukken door hun uitdagingen en problemen centraal te stellen. En aan de vele positieve reacties te horen, is dat meer dan gelukt” zegt Blommaert.
“De netto-opbrengst gaat dit jaar naar twee projecten. Het eerste project in India, gedragen door priester Amalraj in Varanasi, steunt vooral meisjes en vrouwen in achtergestelde wijken en dorpen. Hij zorgt ervoor, dat ze kunnen leren naaien, een handeltje opzetten. Hij helpt weduwen in de ‘slums’ ook om te voorzien in voeding en een dak boven hun hoofd.
De andere middelen zullen geschonken worden aan een project van Protestantse Solidariteit in Congo (Kivu), waar getraumatiseerde kinderen opgevangen worden. Kivu is een streek die geteisterd wordt door aanhoudend geweld. Vrouwen en kinderen zijn hiervan de grootste slachtoffers. Sinds 2018 worden meer dan 419 kinderen begeleid in vier luisterhuizen. Kinderen verwerken hun trauma beter door zich uit te drukken op een creatieve manier of via sport en spel. Maar er is nood aan materiaal om deze kinderen bij te staan: boeken voor de kinderen, gezelschapsspelen en speelgoed en ook begeleidingsmateriaal voor de assistentes. Daar kunnen we nu voor zorgen dankzij de bezoekers en vrijwilligers van het Geuzenfeest” zegt Cornelis Blommaert.
“ Ook in 2020 komt er opnieuw een Geuzenfeest, iedereen is welkom idee ën aan te brengen.”