M.E.G.A. project politie Geraardsbergen/Lierde van start!

Veilig op internet, info over alcohol en druggebruik, kennismaking met politie… Eergisteren, donderdagavond 10 oktober 2019, kwam het allemaal aan bod op een infoavond van de politie Geraardsbergen-Lierde in jeugdcentrum De Spiraal te Geraardsbergen.

Bezoekers aan de infoavond MEGA projectVoor wie?

Ouders van leerlingen van de derdegraad basisonderwijs uit Geraardsbergen en Lierde werden uitgenodigd om kennis te maken met het M.E.G.A. (Mijn Eigen Goede Antwoord) project, een programma dat zesdeklassers leert ‘neen’ zeggen tegen verslavende middelen.

De informatieavond welke dit jaar plaats vond in jeugdcentrum De Spiraal lokte opnieuw tal van geïnteresseerden.

Nieuw dit jaar was de organisatie van 2 workshops rond “prestatiedruk/stress” en “gamen/schermtijd”.

Via een groepsgesprek konden ouders hier hun ervaringen met elkaar delen.

Partners aan het project.

Naast inlichtingen over de inhoud van het project kregen ouders de mogelijkheid om kennis te maken met de deelnemende partners: Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde, stad Geraardsbergen, gemeente Lierde, de scholen, Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB), PISAD (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen) en de NMBS.

Inhoud van het pakket

Het MEGA-pakket bestaat uit een lespakket van enkele sessies. De MEGA-inspecteur neemt zelf 2 lessen voor zijn rekening, de rest wordt door de leerkracht of de andere partners gedaan.

De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en risicovolle uitdagingen én het effici ënt leren contacteren van nooddiensten.

Het doel is dat de leerling kritisch kan zijn over allerlei thema’s en zijn/haar eigen mening hierover kan  formuleren. Wij willen hen vooral aanleren om zich in concrete situaties weerbaar op te stellen en voldoende zelfvertrouwen te tonen” wist MEGA-inspecteur S. Schoonjans ons te vertellen.

Afsluiting M.E.G.A project.

Het MEGA Project wordt op 8 mei 2020 afgesloten met een heuse MEGA-fuif uitsluitend voor de leerlingen zelf. De bedoeling hiervan is kinderen te laten ervaren dat het mogelijk is om plezier te maken en zich goed in zijn/haar vel te voelen zonder gebruik van verslavende genotsmiddelen.

Toehoorders op de voorstelling van het MEGA project.   werkgroep op de infoavond MEGA project.