Week van de handhaving zette in op sluikstort

In Ninove gebeurt heel wat om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan. Tijdens de Week van de Handhaving (van 30 september tot 6 oktober) staken stad en politie nog een (extra) tandje bij. De GAS-vaststeller en gemeenschapswachten hebben in de week alles op alles gezet om zoveel mogelijk hardleerse sluikstorters te betrappen en te sanctioneren.

Burgemeester Tania De Jonge: “Sluikstort is één van de grootste bronnen van ergernis bij onze inwoners, het vereist dan ook een effici ënte en gecoördineerde aanpak. Onze gemeenschapswachten en technische dienst zetten er heel zwaar op in en met resultaat, ook de zwerfvuiljagers zijn onze partner in de bestrijding van het sluikstort. We blijven er aandacht aan schenken en voorzien zeker bijkomende mobiele camera’s om de overtreders te sanctioneren. De Week van de Handhaving is een mooie aanleiding om nog extra tandje bij te steken en de problematiek nog eens extra onder de aandacht te brengen.”

Gekende sluikstortlocaties

In de week van de handhaving werd er extra aandacht geschonken aan gekende sluikstortlocaties, waaronder ook kledingcontainers en begraafplaatsen. Iedere zak sluikstort die werd aangetroffen werd door zowel de gemeenschapswachten als door medewerkers van de technische dienst doorzocht op gegevens die tot identificatie van de overtreder kunnen leiden. Ook de mobiele camera werd ingezet om overtreders te betrappen.

In totaal werden er tijdens de actieweek 17 GAS-vaststellingen gemaakt voor het achterlaten van sluikstort, waarvan 2 aan de hand van camerabeelden.

Sensibilisering

Daarnaast werd ook nog tijd gemaakt voor sensibilisering over het zwerfvuilprobleem. Er liep een affichecampagne, en onder meer tijdens de dinsdagmarkt, in het stadspark en aan het station na schooltijd werden mensen aangesproken en verzocht om geen peuken, snoepgoed of drank achter te laten buiten de vuilnisbakken.

Het hele jaar door

In Ninove wordt er het hele jaar door zwaar ingezet op het bestrijden van sluikstort. Van de 246 GAS-vaststellingen die door de dienst Integrale Veiligheid dit jaar reeds werden opgemaakt (tot eind september 2019) maakte sluikstort met 99 vaststellingen het op één na grootste deel uit, na verkeerd parkeren (104).

Ook na deze actie zal er verder worden ingezet op het aanpakken van zwerfvuil en sluikstort in onze stad.