Oosterzelenaar krijgt premie bij ruilen van de wagen voor een fiets

De gemeenteraad van Oosterzele heeft donderdagavond unaniem een principevoorstel van Open Vld plus goedgekeurd om een gemeentelijke fietspremie in te voeren voor wie zijn of haar wagen definitief inruilt tegen een fiets. Oosterzele wordt daardoor wellicht één van de eerste landelijke gemeenten in Vlaanderen die een fietspremie invoert. Het reglement van het principevoorstel wordt nu gezamenlijk concreet verder uitgewerkt

Fractieleider Filip Michiels: ‘Het voorstel van de fietspremie past in een lokaal duurzaam beleid, waarmee we de Oosterzelenaar willen overtuigen om de overstap te maken van de auto naar de fiets. Want meer fietsen betekent een betere gezondheid, vlotter verkeer en een betere luchtkwaliteit. Voor de financiering kijken we naar de extra middelen die de Vlaamse Regering vrijmaakt voor Oosterzele via het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds. Ik vernam van de nieuwe minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers dat Oosterzele daar komende legislatuur op 1,53 miljoen euro mag rekenen. Dit voorstel past in de doelstelling van dit Open Ruimtefonds.’

Gemeenteraadslid Ann Van Hecke: ‘Door deze premie in te voeren willen we mensen overtuigen om hun enige of tweede wagen op te geven en over te stappen op de fiets. Mensen die geen eigen wagen bezitten of reeds eerder kozen voor de fiets, komen dus niet in aanmerking voor een premie. Daarmee geven we ook invulling aan de doelstelling rond duurzaamheid, die we ook in ons programma opnamen.’

De premie in het principevoorstel is bestemd voor natuurlijke personen gedomicilieerd in Oosterzele die op hun eigen naam een nummerplaat hebben ingeleverd. Het moet gaan om een fiets die aangekocht werd vanaf de goedkeuring van het reglement. De premie bedraagt de helft van de aankoop van een fiets, bakfiets, meerpersonenfiets, elektrische fiets of elektrische bakfiets met een nog te bepalen maximumbedrag.

Schepen Christ Meuleman is het idee genegen: ‘Wij zijn enorm tevreden over dit voorstel en zullen het zeker steunen. We dienen echter na te gaan in welke het idee past binnen het burgemeestersconvenant. Er is zeker een potentieel omdat veel Oosterzelenaren een fiets ter beschikking hebben. Wij stellen ons enkel vragen bij de effectiviteit op een landelijke gemeente. Veel inwoners dienen zich namelijk nog steeds te verplaatsen met de wagen.’