Na reeks vandalenstreken… Open brief aan burgemeester van Zottegem

SP.A-gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge heeft een open brief aan burgemeester Jenne De Potter (CD&V) geschreven waarin hij het heeft over de recente reeks vandalenstreken in Zottegem.

Zottegem, stad van leute en plezier

Open brief aan de burgemeester.

Beste burgemeester,

“Zottegem, stad van leute en plezier, kom drink met ons ne pot bier!”, zong wijlen Miele De Meyer nog zo mooi in zijn lied “Ja, wij zijn va Zottegem”. En een stad van leute en plezier, dat lijken we nog steeds te zijn. In Zottegem val je van het ene amusement in het andere: van grote muziekfestivals tot gezellige parkconcerten, een Sinksenfoor, een zomerkermis waar heel Zottegem voor buitenkomt, carnaval, onze kerstmarktNoem maar op, hier valt altijd wat te beleven. Ook de vele gezellige caf és, lekkere restaurants, brasserie ën en eetgelegenheden maken dat hier heel wat volk op straat komt voor een avond uit. Zottegem maakt nog steeds heel wat leute en plezier, dat is wel duidelijk.

Het voelt dan ook een beetje vreemd aan wanneer je in de pers verneemt dat Zottegem als het Chicago van de Vlaamse Ardennen bekeken wordt. De stad waar ik elke dag op m’n gemak door de straten loop, ‘s avonds met vrienden iets ga drinken, h ét Chicago van de Vlaamse Ardennen? Toch moeten we vaststellen dat het er niet altijd even gezellig aan toegaat in ons stadscentrum. Gewelddadigheden op een fuif, vandalen die auto’s, woningen en openbare domein beschadigen, dat is niet de stad van leute en plezier die ik ken.

Dergelijke toestanden mogen en kunnen we niet tolereren, daar moeten we hard tegen ingaan. Maar hoe? De gekende oplossingen hebben we natuurlijk al vaker gehoord: meer blauw op straat, extra camera’s, het strenger bestraffen van vandalisme, etc. Het zou natuurlijk geweldig zijn als één camera de overlast op de Markt zou oplossen of als het uitsturen van een extra combi ervoor zorgt dat er nooit nog een vechtpartij kan plaatsvinden, maar dat kunnen maatregelen die losstaan van elkaar nooit bereiken. Het is geen kwestie van of dit of dat, het is een en-en-verhaal. En dat en-en-verhaal, dat is eigenlijk het veiligheidsbeleid dat het stadsbestuur moet voeren. Zonder een doordacht plan om overlast aan te pakken, kan je nog zoveel camera’s plaatsen – vandalisme voorkom je niet met het enkel op beeld te leggen, er is m éér nodig dan dat. Een goed veiligheidsbeleid bestaat uit een gevarieerde mix die op elkaar inspeelt, van strategische camera’s en sterke politieaanwezigheid tot straathoekwerk en een goede verstandhouding met de horeca en buurtbewoners. Elke schakel is daarbij belangrijk om de andere te ondersteunen en zo voor een allesomvattende aanpak te zorgen.

Dat veiligheidsbeleid, het verhaal over hoe we Zottegem als stad van leute en plezier kunnen behouden, dat ontbreekt voorlopig. De burgemeester, bevoegd voor de stedelijke veiligheid en openbare orde, moet hierin het voortouw nemen om met alle relevante actoren aan tafel te gaan zitten. Van politie tot jeugdwerkers en buurtbewoners, samen moet een plan van aanpak uitgewerkt worden. En we hebben geluk. De Vlaamse overheid legt onze stad financieel erg goed in de watten, met bijvoorbeeld het Denderfonds om dit soort problematiek aan te pakken. Laten we die middelen dan ook aanwenden om te investeren in dat uitgewerkt veiligheidsbeleid, onze politiekrachten te versterken en meer blauw op straat te krijgen.

Meneer de burgemeester, ik vraag u het volgende: maak werk van een écht veiligheidsbeleid. Geen loze woorden meer over strenger optreden, maar krachtige daden waar zijn over nagedacht. Laten we ons niet teveel meeslepen door berichtgeving zoals het “Chicago van de Vlaamse Ardennen”, maar laat ons serieus aan het werk gaan en met doordachte maatregelen komen. En als laatste, laat dit jullie vooral niet weerhouden om bij jullie vertrouwde winkels en horecazaken langs te gaan, overdag of ‘s avonds, in de week of in het weekend. Zo kunnen we het Zottegem van nu even leutig en plezierig houden als het Zottegem waar Miele ooit zo schoon over zong.