bos voor iedereen 2013, brede zeypt, knuffelbos, humo, planten

Natuurpunt plant nieuw bos in Burreken

 

Er is te weinig bos in Vlaanderen.
Met een bebossingsgraad van slechts 11% is Vlaanderen een van de bosarmste regio’s in Europa. Nochtans spelen bossen een belangrijke rol in het klimaatvraagstuk. Maar ze zijn ook de groene ruimtes waar mens en dier nood aan hebben.
Daarom plant Natuurpunt op 24 november een nieuw bos aan in het natuurgebied het Burreken. Op een oppervlakte van 4.000 m ² komen 1.100 nieuwe bomen en struiken te staan.
De plantactie in Maarkedal past in de ‘Dag van de natuur’ van Natuurpunt, de opendeurdag van alle natuurgebieden in Vlaanderen.
De natuurvereniging roept iedereen op om deze actie zowel actief als financieel te ondersteunen en zo mee te zorgen voor een groene, gezonde leefomgeving.

Bossen zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit, voor de zuivering van onze lucht en voor het welzijn van mensen. In Vlaanderen is hiervoor nog veel werk aan de winkel: “Met een bosbedekking van zo’n 11% is Vlaanderen één van de bosarmste regio’s in Europa”, zegt Dirk Criel, coördinator van de boomplantactie in Maarkedal. “Het gemiddelde van de Europese Unie is 43%. Vooral in de buurt van onze woonkernen en steden zijn er niet genoeg bossen om in te spelen, lopen of wandelen.”
Natuurpunt geeft alvast het goede voorbeeld en plant op 24 november een nieuw bos aan in het natuurgebied het Burreken. Na de overheid is Natuurpunt de grootste bosbeheerder van Vlaanderen. De natuurvereniging beheert 7.800 hectare bos – één derde van al haar natuurgebieden is bos.

“In Maarkedal zullen 1.100 bomen geplant worden op een pas verworven perceel in het natuurgebied het Burreken. We kiezen onder meer voor inheemse boomsoorten als zomereik en winterlinde en struiksoorten als meidoorn en hazelaar. Zo maken we een sterk, divers bos waarin veel soorten zich goed voelen. Daarnaast worden ook enkele zeldzame of verdwenen bosboomsoorten aangeplant zoals fladderiep en grauwe abeel” aldus nog Dirk Criel.
Deze bosuitbreiding zal zorgen voor een nieuw biotoop voor enkele typische soorten van het natuurgebied het Burreken zoals de vuursalamander, ree en houtsnip. Ze hebben nood aan voldoende oppervlakte bos waar ze zich kunnen voeden, voortplanten en verschuilen.

“Natuurpunt roept buren, symphatisanten en jeugdverenigingen op om mee te helpen dit nieuw bos te realiseren. De vereniging biedt de mogelijkheid om de aankoop en aanplant van het nieuw bos te financieren. Vanaf 40 euro zorgt Natuurpunt ervoor dat er 20 m ² nieuw bos bijkomt. Donateurs worden uitgenodigd om de boompjes zelf te komen planten op de boomplantdag op 24 november aanstaande” besluit Criel.

Meer info over de boomplantactie in het Burreken:
https://www.natuurpunt.be/agenda/boomplantactie-het-burreken-37598