Simileskring Vlaamse Ardennen

Want “ SAMEN w él in ons vel“, werkt als een gezelschapsspel!

Want “ SAMEN w él in ons vel“, werkt als een gezelschapsspel!
Woensdag 13 november 2019 19.30 — 22.00u en
Woensdag 20 november 2019 19.30 — 22.00u
Similes Vlaamse Ardennen organiseert een vorming in de cafetaria, De Hoeve van het PC St.Franciscus in Zottegem-Velzeke (Penitentenlaan 22) voor iedereen die samenleeft en samenwerkt…

Similes verenigt families van psychisch kwetsbare mensen.
Lieve Willems ontwikkelde een “samenleef-GPS” die herstel- en oplossingsgericht is…een eenvoudig taalmodel met spelregels die snel aan te leren zijn en die je helpt om in je kracht te blijven.
Samenleven is niet altijd eenvoudig. Zeker niet in een gezin met iemand die psychisch kwetsbaar is. Hoe kan je erover waken dat je eigen noden niet ondergesneeuwd raken en dat je toch een betrouwbare mantelzorger bent?

Deze GPS geeft ook houvast in het gesprek met hulpverlening. Want de vermaatschappelijking van de zorg heeft grote impact op mantelzorgers. Er is een grote nood aan overleg en samenwerken. Betrokkenen spelen een belangrijke rol in de continuïteit van de zorg. Samen in gesprek gaan is belangrijk. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op 1 lijn? Je krijgt handvaten om respectvol met elkaar te communiceren. Zo krijgt onze oproep “wie zorgt, praat mee” een heel concrete invulling.

Professionele zorgverleners spelen een cruciale rol in het samenwerken en ondersteunen van mantelzorgers. Deze vorming is ook voor hen interessant.
De 2 avonden vormen één geheel. Het is aanbevolen om beide avonden te volgen.
Begeleiding: Lieve Willems, Samenwerk- en samenleefcoach, Contextueel Therapeut, Mantelzorger.
Inschrijving voor deze avond via mail: similes.vlardennen@gmail.com

Prijs: 3 euro voor leden/5 euro voor niet-leden
Nieuwsgierig geworden? Via www.similes.be kun je inschrijven op de nieuwsbrief van Similes en volg Similes zeker ook via facebook.