Groepsfoto WTC Sportief Lierde op het gemeentehuis.

WTC Sportief Lierde mag dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen.

Voor dit Gouden Jubileum werd Wielertoeristenclub Sportief Lierde onlangs dan ook op het gemeentehuis ontvangen.

Burgemeester Jurgen Soetens heette de talrijke aanwezigen van harte welkom. Hij feliciteerde de club en haar bestuur met deze verjaardag en stelde dat 50 jaar een vereniging levend houden een hele prestatie is. Daar de burgemeester even oud is als de club was hij niet de geschikte man om de geschiedenis van de club te vertellen en daarom gaf hij het achtereenvolgens het woord aan voorzitter No ël Roels, secretaris Ivan Van Breuseghem en penningmeester Rudy Coessens.

Historiek.

WTC Sportief Lierde werd in 1969, onder impuls van Andr é Labiau en enkele vrienden, boven de doopvond gehouden in caf é Lusthof te Sint Maria Lierde. Andr é Labiau was de eerste voorzitter en tevens de grote bezieler van de club.
In 1973 sloot de club zich aan bij de toenmalige BWB (Belgische Wielrijdersbond), nu Cycling Vlaanderen, en kwam volledig tot ontplooiing. Samen met wielerclubs zoals o.a. Unitas Steenhuize, Trekvogels Haaltert, De Hert Zottegem, Oud & Jong Sint Maria Oudenhove, Lustige trappers Lierde en Sport & Nering zorgde WTC Sportief Lierde mee voor de explosie van het wielertoerisme in Zuid Oost Vlaanderen.

In die periode werd er vooral in groep gereden. Naast clubuitstappen werd er ook meegedaan aan organisaties van bevriende clubs uit de omgeving. Tevens was WTC Sportief Lierde zelf inrichter van diverse fietstochten per jaar. Zo werd de Rally Maria-Magdalena, later omgedoopt tot Rally Memorial Andr é Labiau, tot twee jaar terug nog georganiseerd.

Andere organisaties van de club waren o.a. Fietstocht Brakel-Lierde—Brakel, Fietstocht Tijd van Toen en Fietstocht Dwars door Lierde.

WTC Sportief Lierde organiseerde meerdere eendaagse of meerdaagse uitstappen en nam deel aan zowat alle klassiekers zoals Ronde van Vlaanderen, Omloop Het Nieuwsblad, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix, enz.

Er werden verscheidene buitenlandse uitstappen georganiseerd naar o.a. het Groothertogdom Luxemburg, Friesland, Normandi ë, Rijnland en Vogezen. Maar het zijn vooral de twee fietstochten naar Lourdes die in het collectieve geheugen gegrift staan.

Naar de toekomst toe.

De laatste jaren is het enthousiasme van het lange afstand fietsen binnen de club sterk afgenomen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de gemiddelde leeftijd van de nu nog aangesloten leden.
Het fietsen in groep bij georganiseerde tochten is nu zelfs helemaal verdwenen.
Daar het merendeel van de organisatoren meerdere afstanden op de weg en in het veld aanbieden start men meestal volgens de vrije start formule. Hierdoor nemen de leden in gescheiden slagorde deel aan deze organisaties en vallen ze eigenlijk minder op.
Toch zijn er per weekend gemiddeld een tiental leden van de club actief op de Oost Vlaamse wegen.

Ondertussen deed ook de E-bike bij WTC Sportief Lierde zijn intrede. Een manier om de oudere leden de mogelijkheid te geven om langer actief te blijven.

De club, die haar lokaal heeft in caf é De Kartuizer te Sint Martens Lierde, telt momenteel nog achtentwintig leden.

WTC Sportief Lierde is heden 50 jaar jong en trapt dus nog steeds dapper door.

Bedankig.

Als afsluiting bedankte Schepen van Sport Antoine Van De Maele de mensen die zich dag in dag uit inzetten om de blijvende werking van de club mogelijk te maken en overhandigde hij voorzitter No ël Roels een mooi herinneringsgeschenk.

Op haar beurt schonk de club dan als aandenken aan deze heuglijke dag een beker aan het gemeentebestuur.

Na deze plichtplegingen nodigde burgemeester Soetens alle genodigden uit voor een drankje.

Het huidige bestuur:

Voorzitter : No ël Roels
Ondervoorzitter: Toon Labiau
Secretaris: Ivan Van Breusegem
Penningmeester: Rudy Coessens
Bestuurslid: Magda Lauwereys

feestfiets WTC Sportief Lierde