Brakelse raad

Blauwe zak waar meer zaken kunnen in worden gedeponeerd

Vanaf 1 januari 2020 wordt de prijs van 1 kilo restafval aangepast en stijgt de prijs van 25 naar 28 eurocent. Peter Vandertuyf — schepen voor milieu: “Deze prijsverhoging is het gevolg van de stijgende vergoeding die het bedrijf aanrekent dat garant staat voor de verdere verwerking van het restafval.
Ik wil er op wijzen dat sedert 2012 de prijs van het restafval nooit is aangepast, zelfs niet aan de index. Mocht de prijs stelselmatig zijn geïndexeerd, dan had de prijs vandaag waarschijnlijk hoger gelegen dan de 28 eurocent. Daarenboven kan het niet de bedoeling zijn dat onze gemeente op het einde van het jaar financieel moet bijspringen om het restafval te verwerken. Het is ten slotte nog altijd de vervuiler die moet betalen en niet de belastingbetaler.
Ik wil er ook nog aan toevoegen dat vanaf 1 januari 2020 de PMB- zak (blauwe zak) voor meer afvalverwijdering zal kunnen worden gebruikt dan nu het geval is. Vanaf 1 januari mogen immers in de blauwe zak onder andere botervlootjes, yoghurtpotjes, champignonbakjes, chipszakken en verpakkingsfolie. Een goede zaak omdat zo de sorteerboodschap voor de burgers eenvoudiger en duidelijker wordt. De P van PMD staat dus vanaf 1 januari niet langer voor ‘plastic flessen en flacons’, maar voor ‘alle plastic verpakkingen’, inclusief de vroegere twijfelgevallen.
Ondanks deze uitbreiding zal de prijs voor 10 PMD-zakken niet stijgen en blijft het dus 1,5 Euro voor 10 zakken.
Inzake huisvuilophaling wil ik nog melden dat vanaf 1 januari 2020 de ophaling van de maandag wordt verplaatst naar de donderdag.”
Tijdens een vorige raad had de oppositie dat de intercommunale geld oppot en men sprak van een belastingverhoging.
Sluikstorten
Brakel hangt kleine camera’s om sluikstorters te kunnen snappen. Peter Vanderstuyf: “de camera’s zijn sedert half november actief en er zijn op 20, 25, 26 en 27 november 2019 inbreuken van sluikstorten vastgesteld. De daders van deze inbreuken zullen binnenkort een fikse boete in de bus mogen verwachten. Dus aan alle vervuilers, hierbij zijn jullie gewaarschuwd.”