Groen organiseert debatavond over ruimtelijke ordening in Horebeke.

Willen we verder inzetten op lintbebouwing, woonuitbreiding en aantasting van de open ruimte. En doen we verder zoals de afgelopen 50 jaar?
Met alle gevolgen vandien op vlak van mobiliteit, verlies aan biodiversiteit en hoge kosten voor waterzuivering en infrastructuur.
Of gaan we voor een bouwshift waarbij we de laatste open ruimte behouden, dichter in de dorpskern gaan wonen en woonuitbreidingszones schrappen?
Groen wil ook in Horebeke het gesprek aangaan over een goed ruimtelijk gebruik.

We starten met de voorstelling van de docu” Plannen voor plaats” van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Nic Balthazar.
Zij nemen ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse idee ën over de inrichting van onze leefomgeving.
Want hoe vertrouwd of waardevol die Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding.
Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. Door de juiste inzet van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp kan een nieuw ruimtelijk model worden ontwikkeld dat winsten oplevert voor iedereen.
Na de docu gaan we in gesprek met 3 deskundigen:
Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid voor Groen
Geert Pauwels, zaakvoerder-architect bij DIAL architecten
Dirk Criel, zaakvoerder ecologisch studiebureau Driekwart Groen
Hebben ze elk hun eigen visie of zijn er toch gelijkenissen te vinden in hun kijk op de open ruimte? Het publiek wordt uitgenodigd in debat te gaan.
Moderator Petra De Sutter leidt het gesprek in goede banen.
Praktisch:
Vrijdag 6 december, aanvang 19u30
Zaal De Kroon, Dorpsstraat 12 te 9667 Horebeke