“Open Vld Samen Sterk!”, een positief project voor Zwalm!”

Voorzitter van de gemeenteraad Tom Aelbrecht loopt over naar Zwalmse liberale lijst.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 wordt in Zwalm een
nieuw project voorgesteld: “Open Vld Samen Sterk!”. Een lijst met een liberale basis die
ruimte biedt aan progressieve en verruimde ideeën. “Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 was Open Vld met negen van de negentien zetels veruit de grootste partij van
Zwalm. Toch belandden de liberalen in de oppositie. Na een periode van herbronnen, kwam
de idee naar boven om met een breder project naar de kiezer te trekken. Hiermee
onderstrepen we ons engagement dat ten dienste staat van élke Zwalmenaar”, zo
motiveert lijsttrekker Matthijs Verschraegen de insteek voor het nieuwe project. “De lijst
wordt samengesteld met mensen met een liberale, progressieve en/of onaSankelijke visie
en vooral met een puur en oprecht engagement voor onze prachtige gemeente. Zwalm
verdient immers beter. We willen samen een positief gemeentebestuur met een
langetermijnvisie, waar investeringen, dienstverlening en transparantie voorop staan en
met bereikbare mandatarissen. Dit kan enkel en alleen wanneer Open Vld Samen Sterk!
deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid.”, zo gaat Matthijs verder.
Een opvallende kandidaat op de verruimingslijst is Tom Aelbrecht. “Vanuit een sterk
maatschappelijk engagement om onze mooie gemeente mee vorm te geven en vanuit
sociale bewogenheid stapte ik in 2018 in de lokale politiek en werd meteen voorzitter van
de gemeenteraad. Mijn motto is nog steeds: sociaal, progressief, rechtlijnig en principieel”,
zo motiveert Tom zijn engagement. “Deze principes werden zwaar geschonden toen de
huidige burgemeester, meteen nadat hij de burgemeesterssjerp bemachtigde, Sp.a de rug
toekeerde. Een slag in het gezicht van al onze kiezers en sympathisanten. Op deze
verruimingslijst vind ik een ploeg van mensen waarmee het matcht en waar ik voluit voor
mijn principes kan gaan. Mensen maken het verschil om ideeën te realiseren en met deze
ploeg wil ik “vooruit”, zodat we samen het verschil kunnen maken.”
Momenteel wordt volop de laatste hand gelegd aan de kandidatenlijst en aan het
partijprogramma. We beloven een ambitieus investeringsprogramma, gebaseerd op de
resultaten van de vorig jaar afgelegde huis-aan-huisbezoeken, waarbij we de wensen en
noden van de Zwalmenaar in kaart brachten. Uit de enquête bleek zo onder meer de
wenselijkheid van een cafetaria aan de sport- en recreatiesite, nabijheid van politie, een
positief ondernemingsklimaat en een adequaat vergunningenbeleid, dit alles met respect
voor de eigenheid van onze plattelandsgemeente. Hier wil Open Vld Samen Sterk! zich dan
ook prioritair voor inzetten. “Voor de voorstelling van de volledige lijst verwijzen we naar
onze traditionele barbecue dewelke plaatsvindt op 16 juni in “De Zwalmparel”. Benieuwd?
Kom dan zeker langs”, zo besluit een fiere kandidaat-burgemeester Matthijs Verschraegen.
Onderschrift foto: Het enthousiaste team van Open Vld Samen Sterk! aan de sport- en
recreatiesite alwaar ze alvast een cafetaria willen realiseren.

Overstap van Tom Aelbrecht ( Vooruit ) naar Open Vld

Het nieuws is uiteraard de overstap van voorzitter van de gemeenteraad Tom Aelbrecht naar de Open Vld. Op onze vraag of hij de huidige meerderheid blijft steunen ( één zetel op overschot) antwoordde hij dat hij zijn contract van zes jaar gewoon gaat uitdoen. In de perstekst van de partij haalde hij scherp uit naar burgemeester Bruno Tuybens omdat die na de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn partijkaart bij SP.a opzegde.  In het verleden vroegen we als eens  naar de reden bij de Zwalmse burgemeester Tuybens. Dit had toen allemaal te maken met de samenstelling van de SP.a lijst die vooral door de Gentse politici wordt bepaald waardoor Bruno Tuybens  op een bijna onverkiesbare plaats terecht kwam. Dit gebeurde reeds bij de federale lijst in 2014 toen een Gentse moslima voor Tuybens werd geplaatst. De Gentse afdeling van Vooruit is nu éénmaal een stuk groter dan die van Zwalm.

Opmerkelijk dat dit als reden wordt gegeven  want het gaat toch over zaken van jaren terug. De privésfeer heeft er wellicht  ook mee te maken maar daar gaan we als kritische pers niet verder in graven.