Rv N-VA Ninove: huidige situatie 2024 - stationsplein

N-VA Ninove vraagt dringend herstel Stationsplein en grondige en duurzame herinrichting van de stationsomgeving

Reactie Stijn Vermassen: "Ons openbaar domein ligt me nauw aan het hart. "

Volgens de verkiezingsbrochure van Samen in 2018 oogde het Ninoofse stationsplein verwaarloosd, grijs en grauw en waande je je soms eerder in een voormalig Oostblokland.

Zes jaar later is aan deze toestand nog niets gewijzigd. Integendeel, intussen vormden er zich daarbovenop nog eens de levensgevaarlijke putten in het wegdek.

Jeroen Van Assche, bestuurslid N-VA Ninove: “Ik kruis het Stationsplein meerdere keren per week met de fiets en de toestand van de straat is ronduit gevaarlijk. Het is ongehoord dat er na al die maanden nog altijd geen noodherstelling werd uitgevoerd en de putten in het wegdek nog altijd niet zijn gedicht. De fietsers wijken uit om de putten te vermijden, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan met het gemotoriseerd verkeer. Hier rijden dagelijks een massa scholieren voorbij en het is bijna niet te geloven dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd.“

Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove: “De noodzakelijke heraanleg van het Stationsplein was terecht een van de prioritaire projecten van de huidige coalitie en voor de herontwikkeling van de stationsomgeving was initieel 1,3 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. In 2022 werden de budgetten voor de herinrichting stilzwijgend geschrapt en werd het Stationsplein een van de zovele ongerealiseerde projecten van de Ninoofse Vivaldicoalitie.”

Rv N-VA Ninove:Jeroen Van Assche en Steven Vanden Berghe

Jeroen Van Assche & Steven Vanden Berghe: “De bevoegde schepen heeft de “heraanleg” van het Stationsplein al aangekondigd, maar dit beperkt zich enkel tot een nieuwe toplaag asfalt. Het Stationsplein in Ninove heeft nood aan een grondige herinrichting met aandacht voor ontharding, duurzaamheid en groen en niet aan een  nieuwe bovenlaag. In afwachting van deze totaalaanpak moeten er onmiddellijk noodherstellingen worden uitgevoerd. Een nieuw toplaagje asfalt op het plein leggen is geen duurzame oplossing en op lange termijn zal dit de stad veel meer geld kosten. Als je ramen rot zijn moet je ze vervangen en er geen nieuwe laag verf opleggen. Een nieuwe laag asfalt over het Stationsplein is de Ninovieters een duur rad voor de ogen draaien. In afwachting van een grondige en duurzame aanpak pleit N-VA voor een snel herstel van de huidige putten in het wegdek en kanten wij ons tegen een dure en bovendien niet-duurzame tussenoplossing.”

Rv N-VA Ninove: De foto uit de brochure van Samen in 2018 - vernieuwing Stationsplein
Rv N-VA Ninove: De foto uit de brochure van Samen in 2018 – vernieuwing Stationsplein

Reactie Stijn Vermassen (Vooruit) schepen Openbare Werken

Stijn Vermassen: “Ons openbaar domein ligt me nauw aan het hart. Een goed aangelegd openbaar domein is één van de belangrijkste taken van een stad. Ik heb dan ook vrij snel na mijn aantreden aan het schepencollege voorgesteld om het stationsplein nog dit jaar aan te pakken. We gaan er niet gewoon wat putten vullen, maar het hele plein een nieuwe toplaag geven. Hiervoor worden de oude betonklinkers en de bestaande asfaltlaag afgeschraapt en krijgt het plein een nieuwe toplaag en worden er een paar plantvakken voorzien.

Op de lange termijn wordt er een plan uitgewerkt voor de hele stationsomgeving in overleg met de NMBS, De Lijn en Riopact. Dergelijke projecten kennen een lange doorlooptijd, die je ook ziet in andere stationsomgevingen in ons land. We hebben het nadeel dat Ninove aan een secundaire lijn ligt, waardoor we voor NMBS niet de hoogste prioriteit hebben. Niettemin zat ik al rond de tafel met de NMBS om na te gaan hoe we verder kunnen werken aan een samenwerkingsovereenkomst.

In een dergelijk grootschalig project wordt best ook de stationsstraat en de Astridlaan aangepakt, de riolen in dit deel van onze stad zijn aan vernieuwing toe. In het Vlaanderen van vandaag zijn dat projecten die al snel meerdere jaren studiewerk vergen. Je kan dergelijke projecten niet snel-snel erdoor jagen.

Binnen de mogelijkheden die de stad zelf heeft, wordt nu het nodige gedaan om de rijweg er terug in orde te zetten voor een aantal jaren. Het grotere plan zal een werk zijn voor de volgende bestuursploeg.”