Vooruit kiest voor Zwalmse sterkhouders op haar federale en Vlaamse kieslijsten

Het kiescongres van Vooruit Oost Vlaanderen keurde onlangs eenparig hun kandidatenlijst goed.

Opvallend is dat er voor de eerste keer ook twee Zwalmenaren naar voor werden geschoven.

Dit zijn Emmy Herregodts en Patrick Moreels.
Daarmee koos Vooruit voor twee heel solvabele en betrouwbare mensen die al ruimschoots hun sporen hebben verdiend in Zwalm.

Als voormalige lerares, schooldirecteur en eveneens OCMW-voorzitster/schepen van jeugd en huidig gemeenteraadslid voelt Emmy Herregodts zich nog steeds thuis op het gebied van sociale- en onderwijszaken. Haar deur staat nog steeds open voor mensen, met vragen of problemen.

Patrick Moreels werkte 42 jaar als verantwoordelijke verkeersleider op de grootste seinhuizen van het land, dit zowel in havengebieden als in de reizigersstations. Patrick is eerste schepen in Zwalm en is bevoegd voor Mobiliteit, jeugd- en seniorenbeleid en kon binnen zijn bevoegdheden al heel wat realiseren. Hij is een joviale én graag geziene gast in Zwalm.

Herregodts staat op plaats 10 opvolger Vlaams en Moreels op plaats 13 effectief federaal.