GROEN Brakel met een krachtige terugkeer in het politieke landschap

Groen licht voor verandering in Brakel

Na jaren van afwezigheid maakt Groen een krachtige terugkeer in Brakel. Met de steun van vice-premier Petra De Sutter werd deze avond in de vakantiewoning Samuus de nieuwe lokale afdeling van Groen Brakel voorgesteld. Ilse Delbaere, de nieuwe lokale voorzitter, is vastbesloten om de inwoners van Brakel een fris en aantrekkelijk alternatief te bieden te midden van de heersende politieke malaise in Brakel. De laatste keer dat Groen deelnam was met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
“We staan voor meer dan onze naam”, stelt Ilse Delbaere, de kersverse voorzitter van de lokale
Groen afdeling. “We willen voor iedereen in Brakel een duurzame, sociale en eerlijke toekomst.
Het groene karakter van Brakel is een waardevolle troef voor inwoners en bezoekers. We willen
alle Brakelaars opnieuw trots maken op hun gemeente en Groen wil iedereen maximaal
ondersteunen in het maken van duurzame keuzes via een deugdelijk beleid.”
Leefbaar Brakel voor iedereen
Volgens de laatste Gemeente-Stadsmonitor (Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur) is er
sinds 2020 een algemene achteruitgang op vele vlakken. Het vertrouwen in het
gemeentebestuur daalde naar slechts 25% in 2023. De tevredenheid over de gemeente, over de
loketdiensten en over de buurt daalde ook. Zelfs de score voor ‘voldoende groen in de buurt’ is
op drie jaar tijd met 6% gedaald. Een opmerkelijk resultaat voor een groene gemeente. “Een
groene partij is dus nodig in Brakel”, stelt Philippe Wittevrongel, kandidaat lijsttrekker. “Elke
Brakelaar verdient een bruisende gemeente waarin men zich thuis voelt. Groen Brakel wil zich
inzetten voor een leefbare omgeving waarin iedereen zich kan ontplooien en met voldoende
plaatsen waar Brakelaars elkaar kunnen ontmoeten. We hechten bijzondere waarde aan de
belangen van kinderen en jongeren in Brakel. Daarom willen we investeren in speelpleinen,
cultuur, ontspanning en onderwijs. Daarnaast zijn ook verkeersveiligheid en het
verenigingsleven werkpunten”.
Openheid en transparantie
Slechts 28% (een daling van 6%) van de Brakelaars vindt dat de bewoners voldoende
geconsulteerd worden terwijl toch 41% bereid is om mee te praten. Daarom wil Groen Brakel
een gemeente waarin burgers actief betrokken worden bij besluitvorming via heldere
communicatie over plannen en acties. De partij streeft naar een politiek die luistert naar de
stem van de inwoners. Ze wil inzetten op doeltreffend en verantwoord gebruik van middelen.
Geen verspilling maar een gerichte aanpak om het welzijn van alle burgers te bevorderen.
Openbaarheid van bestuur wordt een belangrijk punt op de agenda van Groen Brakel. “Wij
willen het gesprek aangaan met de inwoners van Brakel”, stelt voorzitter Ilse Delbaere. “Zeker
ook met jongeren, omdat de ontspanningsmogelijkheden voor hen toch wel beperkt zijn. We
zouden graag met de boeren rond de tafel gaan zitten en een einde stellen aan de populistische
praat van sommige partijen; landbouw en natuur kunnen wel degelijk hand in hand gaan. Onze
maatschappij staat voor heel wat uitdagingen en de enige manier om dat op lokaal niveau te
bewerkstelligen is door samen aan die toekomst te werken.”
Duurzaamheid en frisse ideeën
Groen Brakel stelt een duurzame toekomst voorop. De lokale afdeling zal inzetten op
hernieuwbare energie, een fietsvriendelijke en veilige infrastructuur, een gezonde leefomgeving
en behoud van het open, groene landschap. Dat betekent ook voldoende activiteiten voor
senioren, jongeren en kinderen, maar ook gezondheidsvoorzieningen, onder andere huisartsen
en winkelvoorzieningen. “Samen met onze inwoners willen we innovatieve oplossingen vinden
voor de uitdagingen van morgen. Wij zijn bereid die uitdagingen op een constructieve manier
aan te gaan”, concludeert Groen Brakel. “We nodigen alle Brakelaars uit om mee te bouwen aan
deze nieuwe koers. Laten we samen Brakel vormgeven tot een gemeente die klaar is voor de
toekomst.”
Minister Petra De Sutter is opgetogen met het initiatief in Brakel: “Ik ben heel blij te zien dat er
opnieuw een groep enthousiaste mensen opstaat die zich wil inzetten om het leven van de
Brakelaars aangenamer en leefbaarder te maken. Ze willen volop inzetten op vernieuwing en
komen met frisse plannen om te bouwen aan een bruisend Brakel voor de jongeren. Ze willen
tegelijk tonen dat natuur en landbouw hand in hand gaan door samen te werken met de boeren.
Dit team wil echt werk maken van een gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat kan
ik enkel toejuichen”, aldus Petra De Sutter.
Brakelaars die willen meewerken aan het Brakel van de toekomst kunnen ons contacteren via
info@GroenBrakel.be of via hun facebookpagina www.facebook.com/GroenBrakel.