Zottegem: 28.000 euro subsidies voor culturele verenigingen

In eerdere NUUSartikels hebben wij al bericht over de financiële steun voor wielerorganisaties en over de subsidies die sportverenigingen voor het voorbije werkjaar 2023 kregen. Ook door Zottegemse culturele verenigingen (die lid van de cultuurraad zijn) kan ieder jaar hiervoor een aanvraag ingediend worden. Voor het laatste werkjaar deed dit echter slechts de helft van die aangesloten verenigingen en van het totale voorziene subsidiebedrag werd dan ook slechts iets meer dan de helft toegekend, goed voor nog 15.709 euro als volgt verdeeld onder 36 culturele verenigingen die wel een werkingsverslag 2022-2023 indienden:

Cultuursmakers 708,88 euro, Davidsfonds 871,93 euro, Gezinsbond Erwetegem 517,49 euro, Gezinsbond Zes 354,44 euro, Ferm Godveerdegem 517,49 euro, Ferm Velzeke 517,49 euro, Ferm Leeuwergem 191,40 euro, Markant Zottegem 545,84 euro, Okra Zottegem 382,80 euro, Neos Zottegem 708,88 euro, Grijze Geuzen 354,44 euro, COV-Seniorenclub 354,44 euro, Kunst In Vrije Tijd 191,40 euro, Ertegemse Trekkers 354,44 euro, Landelijke Gilde Leeuwergem-Oombergen 354,44 euro, Feestcomité Grotenberge 354,44 euro, Feestcomité Leeuwergem 354,44 euro, Klas ‘44 191,40 euro, Pasar 191,40 euro, Samana Sint-Maria-Oudenhove 191,40 euro, Crescendokoor 510,11 euro, Gospalinakoor 234,38 euro, Harmonie Vrije Kunstkring 565,26 euro, Muziekmaatschappij Moed en Volharding 675,55 euro, Revival Bigband 234,38 euro, Opus 7 Concertband 565,26 euro, Radio Prima 565,26 euro, Jazz on Sunday 510,11 euro, ‘t Rad 344,67 euro, Sint-Gorikskring 344,67 euro, Ratara 399,82 euro, Fotoclub WnFc 620,40 euro, Dunk Festival 620,40 euro, Bombelbas 399,82 euro, Cultuurwerking Sotteghem 399,82 euro en Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde 510,11 euro.

Naast deze gewone werkingstoelagen werd ook aan tien verenigingen een zgn. projectsubsidie voor een totaal van 12.020 euro toegekend voor de organisatie van een speciale activiteit (bijvermeld tussen haakjes): Kunstcollectief Desalnietteplus (kunsttentoonstelling) 400 euro; Cultuursmakers Zottegem (Vélo Musique-fietstocht) 1.500 euro; Velzeke Omarmt (kermis, aperitiefconcert, etc.) 1.500 euro; Oké-Elene (dorpskermis Elene) 1.500 euro; Davidsfonds Zottegem (symposium De Boerenkrijg) 500 euro; ArtSnacky (kunstwerkjesautomaat) 1.120 euro; Picarrencomité (jubileumeditie Picarrenfeesten) 1.500 euro; Mûr (MÛR-Kunst) 1.500 euro; Fotoclub WnFC (fototentoonstelling) 1.000 euro; Curieus Zottegem (kunsttentoonstelling) 1.500 euro.