©RV - Brand

Brand in Roe (Pollare), brandweer neemt beschermingsmaatregelen

Deze ochtend was er een brand in de Roe in Pollare. Bij deze brand zijn mogelijks asbesthoudende materialen vrijgekomen, maar aangezien het hier om een eenmalige blootstelling gaat en de vrije asbestvezels die mogelijk bij de brand vrijkwamen onmiddellijk sterk verdund zijn in de lucht, is het gezondheidsrisico verwaarloosbaar.

De brandweer nam beschermingsmaatregelen, de burgemeester besliste bij burgemeestersbesluit een asbestdeskundige te sturen en opruimingswerken te laten uitvoeren. Woensdag 18 december starten de opruimingswerken in de omgeving. In sommige tuinen werden nl. brokstukken van de brand aangetroffen. De bewoners werden van deze maatregelen persoonlijk op de hoogte gebracht, en gevraagd om tot de opruimingswerken in hun tuin afgelopen zijn:

  • de ramen en deuren dicht te houden
  • ventilatiesystemen af te zetten, ook van de auto
  • de tuin of andere buitenruimtes waar brokstukken liggen niet te betreden om te voorkomen dat er op getrapt of verpulverd wordt
  • kinderen niet met asbestfragmenten laten spelen
  • het schoeisel goed af te spoelen vooraleer hun woning te betreden om te voorkomen dat fragmenten in de woning komen.

De opruimingswerken gebeuren door een erkende asbestsanering. Zodra de asbestsaneerder is langs geweest kunnen de bewoners weer gebruik maken van hun tuin en/of buitenruimtes.