Wegen vrij voor carnavalsvierders in Zottegems stadscentrum

Zaterdagavond (en -nacht) 11 januari nemen de mombakkesen en zotskappen het Zottegemse stadscentrum in en zoals gewoonlijk wordt deze carnavalsviering ingeleid door een stoet. Naar aanleiding hiervan zullen autobestuurders — zeker ook wie ’s namiddags met de wagen naar het centrum komt — extra moeten uitkijken naar verkeersborden die een tijdelijk parkeerverbod aankondigen in een groot aantal straten of een gedeelte ervan (ook in enkele straten waar ’s avonds de stoet niet doortrekt).

De aandacht wordt er op gevestigd dat dit parkeerverbod reeds vanaf 16 uur ingaat (tot na afloop van de stoet) in het gedeelte van de Sabina van Beierenlaan tussen de Graaf van Hoornlaan en Kastanjelaan (langs weerszijden) alsook in de volgende straten van het parcours: Bevegemse Vijvers (deel tussen sportstadion en parking), Kastanjelaan (volledig en langs weerszijden), Godveerdegemstraat (gedeelte tussen Broeder Mareslaan en spoorwegbrug), L. Roelsstraat, Sint-Annastraat, F. De Beckstraat, G. Schockaertstraat (tussen F. De Beckstraat en Montmartre), Montmartreplein, Burg. F. De Meyerstraat, Meerlaan (tussen Koninklijk Atheneum en Luchtbal), Meire (ter hoogte van appartementsgebouw aan de Luchtbal), Hoogstraat, Zavel, Trapstraat, Kazernstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Heldenlaan (kant stadhuis + middenberm) + voor de ontbinding van de stoet ook parkeerverbod in de D. Van Den Bosschestraat.

In de Graaf van Egmontstraat en Kasteelstraat (tussen Neerhofstraat en Graaf van Egmontstraat) zal er op zaterdag 11 januari van 0 tot 24 uur niet mogen geparkeerd worden teneinde daar voor het doorgaand verkeer tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. In de A. Scheirisstraat, Neerhofstraat en Zuidstraat zal vanaf 17u15 het eenrichtingsverkeer uitzonderlijk opgeheven worden. Uiteraard zal het parcours van de optocht niet alleen parkeervrij maar tijdens de stoet zelf (vertrek reclamekaravaan vanuit de Kastanjelaan om 18u15) ook verkeersvrij gehouden worden. Daartoe zullen de kruispunten met andere straten aan de rand van het parcours vanaf 17u15 voor doorgaand verkeer afgesloten worden en zal in de aanliggende straten alleen plaatselijk verkeer toegelaten zijn.