Genodigden nieuwjaarsreceptie Cultuurraad Lierde

Nieuwjaarsreceptie Cultuurraad Lierde.

Op woensdag 8 januari 2020 ging in de foyer van OC De Lier de traditionele nieuwjaarsdrink van de Lierdse Cultuurraad door.

Kwam het door de veelvuldige feesten, de alcoholcontroles of het slechte weer? Het was opmerkelijk dat er minder vertegenwoordigers aanwezig waren dan vorig jaar en dat verscheidene verenigingen zelfs hun spreekwoordelijke kat zonden. De Lierdse burgervader en zijn voltallig schepencollege waren echter wel present.

Carine D'Hose voorzitster Cultuurraad LierdeWelkomwoord voorzitster.

De voorzitster van de Cultuurraad, Carine D’Hose, heette iedereen welkom en dankte het college en de afgevaardigden van de diverse verenigingen voor hun inzet en medewerking. Tevens richtte ze een speciaal dankwoord aan het dagelijks bestuur en de Cultuurambtenaar die het voorbije jaar instonden voor een mooi gevuld en perfect afgewerkt programma.

Hierna gaf ze een summier overzicht van het voorlopig jaarprogramma voor 2020.

Voorlopig jaarprogramma 2020 Cultuurraad.

25 april 2020 om 20 uur:

Erfgoeddag thema nacht: ‘Kartuizer waarheid of fictie’
SiMaLi brengt een verhaal tot leven van twee jongetjes op zoek naar de onderaardse gangen van de Kartuizerpriorij.
Cantacansa zorgt voor zingende Kartuizermonniken die ons op de tonen van Gregoriaanse liederen meenemen naar de nachtoffice in de kerk.
Nadien dompelen zij ons onder in het leven zoals is het was in een Kartuizerpriorij.

11 juliviering:

Staat nog niet vast of het de traditionele wandeling op zaterdag 11/7/2020 zelf zal zijn of op zondag 12/7/2020. Belgi ë zal in die periode in de ban van de Rode Duivels zijn — er dient dus nog naar een geschikte datum en locatie gezocht te worden

17 november:

Cultuurnamiddag voor alle Lierdenaren.
Koffie en gebak, muzikale omlijsting en een warm avondmaal.

 Jaarlijkse Cultuuruitstap:

Wat en wanneer is nog te bepalen en is afhankelijk van de tentoonstellingen die zich in 2020 aanbieden.

Katelijne Scheirlinckx schepen van Cultuur LierdeDankwoord schepen van Cultuur

Op haar beurt heette schepen van Cultuur Katelijne Scheirlinckx haar collega’s en de afgevaardigden van de verenigingen hartelijk welkom.

Ze bedankte de mensen van het dagelijks bestuur en de Cultuurambtenaar voor hun gewaardeerde inzet en fijne samenwerking.

Verder zette ze al de besturen en vrijwilligers van de verenigingen die met Cultuur bezig zijn eens goed in de bloemetjes.

De Lierdse (socio-)culturele verenigingen brengen al decennia lang mensen bij elkaar. Omdat ze een gemeenschappelijke passie delen, een gelijkaardige hobby beoefenen, verscheidene kunstvormen promoten, zich inzetten voor de medemens, hun kinderen naar dezelfde school gaan…

Ze toonde aan dat deze verenigingen hierdoor een belangrijk onderdeel zijn van het sociaal leven in de gemeente.

Nieuwjaarsdrink.

Na deze speeches werd door de Cultuurraad een hapje en een drankje aangeboden. Er werd geklonken op het nieuwe (werking)jaar waarna de aanwezigen een gezellig babbeltje konden doen en idee ën uitwisselen voor activiteiten in het nieuwe werkingsjaar.

Alle aanwezigen mochten tevens een geschenkje in ontvangst nemen.

 

Dagelijks bestuur Cultuurraad LierdeDagelijks bestuur

Voorzitter: Carine D’Hose (toneelvereniging SiMaLi)

Ondervoorzitter: Carmen Van Nieuwenhove (Cultuurcel VLD)

Secretaris: Jan Martens (Beschermcomit é kapel Ottergem)

Penningmeester: Herman Vindevoghel (ACV-CM)

PR-verantwoordelijke: Bert Wastyn (Curieus Lierde)