Luc Swartebroeckx: ‘Stadsbestuur liegt niet alleen over de materniteit, maar over meerdere dossiers.’


Geraardsbergen. Volgens Luc Swartebroeckx van ‘Weerbaar Geraardsbergen’ heeft het stadsbestuur bij monde van de burgemeester niet alleen over de materniteit van het ASZ gelogen, maar zijn er verschillende andere dossiers waar ‘openlijk wordt over gelogen’. Tot voor kort stelde de burgemeester dat de materniteit moest sluiten, terwijl dit niet zo was. De stad Geraardsbergen hakte de knoop zelf door. Maar er zijn nog verschillende andere dossiers waar het bestuur van Geraardsbergen de waarheid geweld aan doet.

Volgens Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen wordt door het bestuur van Geraardsbergen tegen de bevolking gelogen: ‘De materniteit moest voor niets of niemand dicht, behalve dan om de particuliere belangen te dienen van enkele bestuurders van het ASZ.’ Voordien werd over de notulen tegen de gemeenteraad gelogen: ‘Inzake de sjoemelnotulen aangaande KSV Geraardsbergen was er geen sprake van enige verdaging van de beslissing noch van een informaticafout ter zake.’ Luc Swartebroeckx gaat verder: ‘Er wordt gelogen in stedenbouwkundige dossiers : openbare wegen zoals de Oude Trambaan worden enkel verkocht om priv é-ontwikkelaars ten dienste te zijn of dossiers zoals die van de Taalmeersverkaveling worden gemanipuleerd om de gemeenteraad om de tuin te leiden.’

Volgens de voorman van ‘Weerbaar Geraardsbergen’ wordt de gouverneur, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de beroepsinstantie van de Vlaamse Overheid bedolven onder de klachten van verongelijkte burgers. ‘Het stadsbestuur, inzonderheid de burgemeester, is zijn geloofwaardigheid totaal kwijt. In die mate zelfs dat men vandaag terecht hun legitimiteit ernstig in vraag kan stellen.’

Julien Borremans