©Sophie Richez - Enkele bestuursleden van de Erfgoedraad Ninove

Erfgoedraad Ninove lanceert een oproep naar klokkenluiders

De erfgoedraad van Ninove startte in  juni 2017 met een project ‘Klinkend Erfgoed’. “De voornaamste motivatie was  de op til zijnde wijziging in het kerkelijk  en parochiaal landschap”, motiveert  voorzitster Rita Scheerlinck. ”De  Hospitaalkapel en de Sint-Theresiakerk  zijn al onttrokken aan de eredienst. Op  termijn zal dat ook gebeuren met andere  Ninoofse kerken. Er zijn ook kerken die  een neven- of herbestemming zullen  krijgen. Die evolutie kan de toekomst van  cultureel erfgoed zoals kerkklokken en  orgels hypothekeren.”

Een groep erfgoedwerkers heeft de voorbije jaren werk gemaakt van een grondige inventarisatie van dit klinkend erfgoed. De groep beklom alle kerktorens van groot Ninove voor observaties, opmetingen, foto- en geluidsopnames, en zocht in archieven naar informatie over de geschiedenis van de klokken, het wijdingsritueel, de evolutie van handbel naar luiklok …

Dat vele speurwerk wordt de komende twee  jaar vertaald in tal van projecten. Er wordt een  boek over het Ninoofs klinkend erfgoed voorbereid, het geïnventariseerde erfgoed wordt  ook digitaal ontsloten. Er komen lezingen en orgelconcerten. Een zomerse fietstocht zoekt  ‘naar klokken en klokkenruiters’.

Het volledige programma wordt op de Erfgoeddag van 25 april 2020 bekendgemaakt.

Gezocht: klokken

In afwachting lanceert de erfgoedraad een  oproep: heb je weet van verborgen, onzichtbare of ‘geheime’ klokken of ken je kapellen,  boerderijen of andere gebouwen waarop  een klokkenruiter of ander klein klinkend  erfgoed prijkt? Of heb je nog postkaarten of foto’s liggen van verdwenen klokken? Meld het aan de erfgoedraad.  Zo wordt de inventaris nog vollediger en  het project nog rijker. Meldingen (naam van  gebouw, adres, indien mogelijk een foto) mag  je doen bij de dienst cultuur.