Vijftiende algemene vergadering ‘Orde van Triverius’ in Brakel

Schepen voor cultuur Marijn Devalck (Open Vld) wil museum tegemoet komen

Voorzitter Lieven Bauwens opende de zitting van de vijftiende (lustrum!) algemene vergadering van de Orde van Triverius, en bracht ook zijn nieuwjaarswensen over aan alle aanwezigen in de zaal van de Brakelse BIB.

Secretaris Andr é Premereur sloot zich daarna aan bij de nieuwjaarswensen van de voorzitter, en gaf een overzicht van de voorbije activiteiten waar de Orde bij betrokken was:
De eerste activiteit van de Orde in 2019 was de jaarlijkse voordracht in de polyvalente zaal. Voor van de oktobervoordracht wordt altijd een spreker gezocht die iets kan vertellen over een tijdgenoot van Triverius. Dit keer was op 4 oktober de Zottegemse historicus Olivier van Rode te gast. Het talrijk opgekomen publiek kon er luisteren naar zijn lezing over Lamoraal I van Gavere, graaf van Egmont.
Op zondag 17 november was er dan in zaal Ter Elst de 19de editie van het jaarlijkse eetfestijn, dat een heel wat grotere opkomst kende dan de jaren voordien.
Alle activiteiten werden georganiseerd in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius.

2020 is een lustrumjaar voor de Orde, die precies vijftien jaar bestaat. De komende activiteiten zullen dus een feestelijk tintje krijgen.
Op vrijdag 2 oktober wordt samen met de Geschied- en Heemkundige Kring (die dit jaar 50 jaar bestaat!) de jaarlijkse voordracht georganiseerd. Licentiaat Marcel Cock zal het dan hebben over de Humanisten in onze streek.
Dit jaar bestaat onze zustervereniging de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius 50 jaar, en dat zal zeker gevierd worden. Maar ook voor de Orde is 2020 een lustrumjaar: de Orde van Triverius werd formeel opgericht in oktober 2005 en de eerste leden werden opgenomen in december 2005; wij bestaan dit jaar dus 15 jaar en ook wij hebben dit jaar dus wel iets te vieren!
Op zondag 15 november gaat voor de twintigste (!) keer de jaarlijkse samenkomst met eetfestijn door, opnieuw in zaal Ter Elst in Elst.
En dan is er dit jaar nog een bijkomende activiteit in oktober: ter gelegenheid van “Brakel oktobert” op zondag 11 oktober, zal het reuzenechtpaar Hieremias Triverius en Anna Walraevens worden voorgesteld en plechtig gedoopt worden. Dat zal ook een feestelijke aangelegenheid worden.
======================
Heikele dossiers — monument en museum
Daarna nam voorzitter Lieven Bauwens opnieuw het woord. Hij hield nog eens een hartstochtelijk pleidooi voor twee heikele een aanslepende onderwerpen:
een gedenkteken voor Triverius en de zorg voor het behoud van het museum.
Daarna was het moment aangebroken voor de opname van twee nieuwe leden in de Orde van Triverius. Twee dames komen de rangen van de Orde versterken.
Regina De Rodder is voor de leden van de Geschied- en Heemkundige Kring al jarenlang een naam die bekend in de oren klinkt. Ze heeft namelijk al talrijke bijdragen geschreven voor het tijdschrift Triverius, en meegewerkt aan tal van publicaties van onze heemkundige vereniging. Ze was onder andere mede-auteur van het boek “Honderd jaar dekenaat Sint-Maria-Horebeke” en meer recent werkte ze mee aan het werk over de militaire oorlogsdoden 1914-1918 dat verscheen in oktober 2018.
Met haar bijdragen mikt Regina in de eerste plaats op het Horebeeks publiek, maar die bijdragen hebben een weerklank tot een stuk buiten Brakel en Horebeke. Op die manier draagt Regina bij tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius.
Omwille van haar inbreng en haar inzet voor de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat Regina De Rodder een valabele kandidate is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.
Ook Kim De Scheemaeker is al jaren als vrijwillig medewerker betrokken bij diverse activiteiten van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, of activiteiten waaraan de heemkundige kring meewerkte. Sinds einde 2018 is ze ook toegetreden tot het bestuur van de heemkundige kring en vormt ze samen met enkele andere jonge(re) bestuursleden een wissel op de toekomst.
Kim onderscheidt zich vooral in het gidswerk: ze gidste bezoekers tijdens voorbije Open Monumentendagen, in het gemeentelijk medisch-historisch museum en in november 2019 nog tijdens Reveil 19 op het kerkhof van Nederbrakel.
Door haar inzet als bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, haar enthousiaste medewerking aan tal van activiteiten van de kring, en haar huidige inzet als gids in het Brakels Medisch-Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius, draagt Kim ontegensprekelijk bij tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius.
Omwille van voornoemde redenen heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat Kim De Scheemaeker een valabele kandidate is om opgenomen te worden in de Orde van Triverius.
Hierna neemt de schepen van Cultuur Marijn Devalck nog even het woord. Hij erkent de penibele toestand waarin het Brakels medisch-historisch museum verkeert, en verzekert dat het gemeentebestuur hier aandacht voor heeft. Hij had het over een financi ële tegemoetkoming en de wil om dit museum en kapel te redden. Het grootste probleem is de herstelling van het dak.

Voorzitter Lieven Bauwens sluit hierna de zitting af en nodigt uit tot de receptie.
De receptie was gesponsord door brouwerij De Graal met het Triverius-bier, en de bijhorende hapjes, de vermaarde Triverius-worstjes, werden gesponsord door beenhouwerij De Koekelaere van Elst.

Deze vijftiende algemene vergadering van de orde van Triverius werd muzikaal omlijst door prachtige harpmuziek, gebracht door Elisa Kindt uit Zwalm.