©Sophie Richez - Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken

Stad Ninove zet kwetsbare groepen op de fiets

Inzetten op de leefbaarheid van onze stad, dat is een van de doelstellingen die de stad meenam in haar meerjarenplan 2020-2025. 1 van de projecten die daartoe moet bijdragen, is het fietsproject van Het Sociaal Huis, de sportdienst, Teledienst en de werkgroep armoede  (een vertakking van het Regionaal WelzijnsOverleg).

Voor dit fietsproject gingen vzw LEJO  (die jongeren leert leren door (werk)ervaringen), Teledienst  en het Sociaal Huis op zoek naar kwetsbare mensen die interesse hadden om deel te nemen aan repair caf és waar ze inbeslaggenomen fietsen leren herstellen. Deze repair caf és vinden plaats in januari  en februari.  De herstelde fietsen worden in het voorjaar gebruikt voor  fietslessen voor volwassenen. Ook hier richt men zich op kwetsbare Ninovieters, inwoners die men vond via o.a. Babbeloni ë, de Brabbelbabbels, Teledienst en het Sociaal Huis.  De lokale politie en Leerpunt nemen de theorielessen op zich, de sportdienst geeft de praktijklessen. Aan deelnemers die de fietslessen tot een goed einde brengen, schenken ze — indien gewenst – een fiets.

Schepen Veerle Cosyns is verheugd met dit nieuwe project. “Met een zeer beperkt budget realiseren we met dit project heel wat doelstellingen: leren fietsen verhoogt de zelfredzaamheid, heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen en bevordert de tewerkstellingskansen voor werklozen. Oudere, soms in beslag genomen fietsen worden in orde gezet en hergebruikt, we leren aan een kwetsbare doelgroep hoe fietsen te herstellen èn aan wie nog niet kan fietsen, leren we hoe te fietsen. De ontmoetingsmomenten leveren ook oefenkansen voor het Nederlands en als kers op de taart krijgen de deelnemers die de cursus tot een goed einde brachten een fiets vanuit Teledienst.”