Manillen club Sint Jan Troef Hemelveerdegem. bestuur

Manillen kaartclub Sint Jan Troef huldigde zijn kampioenen.

Op zondag 20 januari 2020 ging in het Sint-Jans zaaltje te Hemelveerdegem het jaarlijkse clubdiner van “Sint-Jan Troef” door en werden tevens de kampioenen van de club in de bloemetjes gezet.

Manillen kaartclub Sint Jan Troef Hemelveerdegem
Staand: Bestuur, lokaalhoudster en hoofdsponsor DELUCA            Zittend: Prins Julien Soetens, Koning Stefaan Van Crombrugge en 3 ° plaats Marie Th érèse Van Lierde.

Manillen in de lift.

De kaartclub “Sint Jan Troef” was in oorsprong een Biederclub. Doch daar men enkele jaren geleden al diende vast te stellen dat het Bieden steeds meer en meer in de vergeethoek geraakte werd er beslist om ook met een competitie Manillen te starten.   Twee jaar geleden was het aantal spelers bij het Bieden zo laag dat men er, na vijfentwintig jaar, mee stopte en enkel met Manillen verder ging. Dit is blijkbaar een goede en juiste beslissing geweest want jaar na jaar groeit het spelersaantal. In seizoen 2018 waren er dertig spelers, in seizoen 2019 veertig en de voorzitter sprak de wens uit om seizoen 2020 met hopelijk vijftig kaarters te kunnen starten.

Kampioenen Manillen.

Koning Manillen =  Van Crombrugge Stefaan

Prins Manillen =  Julien Soetens

 Rangschikking.

De eerste vijftien ontvingen uit de handen van het bestuur een mooie geldprijs.

 1. Van Crombrugge Stefaan          4472 punten
 2. Soetens Julien                             4349 punten
 3. Van Lierde Marie Th érèse        4153 punten
 4. Soetens Marnic                           4073 punten
 5. De Smet Nina                              4016 punten
 6. De Smet Fernand                        3898 punten
 7. Gorteman Gaston                       3892 punten
 8. De Smet Andr é                            3819 punten
 9. Van Den Bossche Gerard          3811 punten
 10. Galle Freddy                                3806 punten
 11. D’Hose Luc                                  3802 punten
 12. Delcour Rik                                  3792 punten
 13. Rokegem Veerle                          3774 punten
 14. Dutranoy Tania                           3706 punten
 15. Van Brakel Gaston                      3683 punten

Het bestuur

Voorzitter : Soetens Julien

Secretaris : Van Den Bossche Gerard

Schatbewaarder : Boone Andr é

Bestuurslid : Rokegem Veerle

 Nieuw seizoen Manillen

Het nieuwe seizoen start op 7 februari 2020 om 19u30.   Er worden twaalf wedstrijden gespeeld, telkens de eerste vrijdag van de maand.

Al deze wedstrijden gaan door in het clublokaal:  Caf é Sint Jan  bij Rita, Sint Jansplein 2 te Hemelveerdegem.

Sint Jan Troef manillen Hemelveerdegem

koning en prins manillen 2019 Sint Jan Troef Hemelveerdegem
Bestuur met Koning Van Crombrugge Stefaan en Prins Soetens Julien.