Minister Bellot (MR): ‘Werken aan de perrons station van Geraardsbergen tegen 2027 afgerond.’ Over de parkeertoren komt er eerst een onderzoek.

Tomas Roggeman (N-VA) interpelleert de minister over het station van Geraardsbergen.


Geraardsbergen. In de bevoegde commissie ondervroeg kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) bevoegd minister François Bellot (MR) over de timing van de geplande werken aan de perrons van het station van Geraardsbergen en de parkeertoren. Minister François Bellot (MR) antwoordde dat de werken aan de perrons van het station gepland zijn voor de periode 2024-2027. Wat betreft de parkeertoren onderstreept de minister dat het meerjarenplan inderdaad een budget van 2,5 miljoen euro voorziet. Voorafgaand aan de constructie van de parkeertoren zal de NMBS betalend parkeren invoeren en de reizigers te sensibiliseren om op een duurzame manier naar het station te komen. De minister zal de NMBS interpelleren of de geplande timing in verband met de parkeertoren zal worden aangehouden.

Timing van de geplande werken aan het station van Geraardsbergen
De NMBS heeft reeds lang de ambitie om het station van Geraardsbergen uit te bouwen tot een volledig multimodaal verkeersknooppunt. De vorige regering besliste om de werken aan het station van Geraardsbergen op te nemen in de investeringsplannen voor het spoor. Tomas Roggeman (kamerlid voor de N-VA) ondervroeg in de commissie Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot (MR) over de timing van de geplande werken aan het station van Geraardsbergen.

Het station van Geraardsbergen is een belangrijk verkeersknooppunt in het Gewestelijk Expresnet. De omgevingsvergunning van de geplande werken voor de parkeertoren zou in de loop van 2020 worden afgeleverd en voor de werken aan de perrons zou in 2022 de nodige vergunningen worden afgeleverd. Tomas Roggeman vroeg aan minister Bellot of de timing zal worden gehaald.

Duurzame mobiliteit en betalend parkeren
Minister Bellot wijst erop dat de NMBS in het belang van de klanten duurzame mobiliteit wil ontwikkelen en haar terreinen wil valoriseren in samenwerking met de lokale overheden. Het meerjarenplan van de NMBS voorziet inderdaad middelen ‘om de parkeercapaciteiten aan het station van Geraardsbergen uit te breiden’. Minister Bellot zegt in de bevoegde commissie dat er voor dit jaar 2,5 miljoen euro wordt voorzien voor het parkeergebouw te Geraardsbergen.

Minister Bellot: ‘Om de behoefte aan parkeercapaciteit beter kunnen inschatten, wenst de NMBS — voorafgaande aan de bouw van de parkeertoren — betalend parkeren in te voeren. De NMBS zal haar reizigers eveneens sensibiliseren om op een duurzame manier naar het station te komen. Ik zal de NMBS meer duidelijkheid vragen over de timing en de locaties van de invoering van het betalend parkeren in relatie tot de geplande constructie van de parkeertoren in Geraardsbergen.’

Integrale toegankelijkheid perrons ten laatste tegen 2027
De werken aan de perrons zijn gepland voor de periode 2024-2027. De perrons zullen dan integraal toegankelijk zijn. Volgens kamerlid Roggeman betekent dit een uitstel van twee jaar. Wat betreft de werken aan de geplande parkeertoren — die binnen dit en anderhalf jaar dienen te starten — vindt Tomas Roggeman het een bijzonder eigenaardige keuze om voorafgaand betalend parkeren in te voeren. Roggeman: ‘Ik vind het niet onlogisch… dat het betalend parkeren en de aanpak van het parkeren gesynchroniseerd wordt. Op die manier geef je de reizigers waar voor hun geld.’ Roggeman belooft het dossier op de voet te volgen.

Julien Borremans

Het filmpje over de interpellatie van Tomas Roggeman kan je bekijken op https://www.facebook.com/NUUSGeraardsbergen/videos/180700896640910/