Handen die "achtiender" vasthouden.

“Achtiender” bij Sint Jan Troef

Luc D'Hose met een "achtiender" op zijn hand.Een solo slim spelen bij “wiezen” komt raar of zelden voor. En als dit dan toch eens gebeurde werden in het verleden de kaarten waarmee deze gespeeld werd ingekaderd en opgehangen in het caf é. Dit gebruik sterft echter stilaan uit en heden ten dage zal men een foto nemen om aan een al dan niet bestaande wall of fame op te hangen.

Ook bij het Manillen steekt het lot soms een handje toe en kan men een “achtiender” in handen krijgen. Als men dan zelf de deler is en dus troef mag maken hoeft de “achtiender” niet gespeeld te worden en kan men afleggen.

Op de laatste wedstrijd van het Manillenseizoen bij Sint Jan Troef uit Hemelveerdegem viel dit geluk Luc D’Hose te beurt. Hij bedeelde zichzelf met de ganse reeks klaveren.

Luc, die al tientallen jaren Manillen in clubverband speelt maakte dit, volgens zijn eigen zeggen, nog nooit mee.

Het staat zo goed als vast dat de speelkaarten nooit in een kadertje aan de muur zullen komen te hangen. Doch wie weet, misschien wel de foto die ik maakte. Alles hangt af van de goodwill van de caf ébazin.

Maar zelfs als er niets aan de muur komt, toch gefeliciteerd met je “achtiender” Luc.

Luc D'Hose toont trots de "achtiender"

Manillen kaartclub Sint Jan Troef.

Het nieuwe seizoen start op  7 februari 2020  om 19u30.   Er worden twaalf wedstrijden gespeeld, telkens de eerste vrijdag van de maand.

Lidgeld = € 30

Al deze wedstrijden gaan door in het clublokaal:  Caf é Sint Jan  bij Rita, Sint Jansplein 2 te Hemelveerdegem.