Stad Geraardsbergen werkt aan een netwerk trage wegen en aan de heraanleg Astridlaan.


Een trage weg afgesloten voor het publiek.


Geraardsbergen. In een brief aan het stadsbestuur vraagt Armand Matthijs van Rebus om dringend werk te maken van een fijnmazig netwerk van trage en buurtwegen voor stappers en trappers die de verschillende dorpskernen met elkaar verbinden. Dit netwerk moet ‘veilig, autovrij en ononderbroken’ zijn.

In een brief aan het stadsbestuur vraagt Armand Matthijs (woordvoerder van Rebus) om in en om Geraardsbergen dringend werk te maken van een fijnmazig netwerk van trage en buurtwegen, die de verschillende dorpskernen met elkaar verbinden. Armand Matthijs: ‘Vandaag zijn 11 van de 16 woonkernen (stadscentrum en dorpen-wijken) nog steeds niet verbonden met een ononderbroken autovrije trage weg. Verder is er ook geen ononderbroken verbinding met verschillende aangrenzende dorpen-steden.’

Decreet Gemeentewegen
Volgens de voorman van Rebus komt dit omdat delen van de bestaande verbindings- of trage wegen verwaarloosd en belemmerd zijn. ‘Deze basisverbindingen werden de voorbije periode weinig of niet onderhouden. Ook werd er amper opgetreden tegen hen die deze openbare wegen belemmerden, zelfs inpikten en de ‘verjaring’ bepleitten.’

Armand Matthijs baseert zich vooral op het nieuwe decreet Gemeentewegen (2019) waarin duidelijk staat dat iedere stad moet werken aan een fijnmazig netwerk van trage wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. ‘Daarenboven is het verzekeren van veiligheid op openbare wegen en plaatsen een kerntaak van de gemeentelijke overheid.’ Het decreet bepaalt ook dat de ontbrekende stukken in het netwerk zo snel mogelijk moeten worden ingevuld.

Het stadsbestuur investeert.
In een gezamenlijke reactie laten schepen voor Mobiliteit Fernand Trimpont (CD&V) en schepen voor Openbare Werken en Stadspatrimonium Veerle Mertens (CD&V) werk te maken van een netwerk van trage wegen. ‘De stad voorziet grote investeringen voor de zwakke weggebruiker.’ Momenteel is er een werkgroep aan de slag om een actieplan te schrijven voor een tragewegenplan. Ook de heraanleg van de Astridlaan staat hoog op de agenda. ‘De veiligheid van de zwakke weggebruiker staat daarbij voorop.’

Julien Borremans