Infosessie Open VLD Lierde.

Open VLD-infosessie dorpskern Sint-Maria-Lierde.

“Omdat bij de éénzijdige beslissing van de meerderheid om het zaaltje van M éke Mol te slopen en te herbouwen de inwoners van Sint Maria Lierde totaal niet werden betrokken organiseert Open VLD deze infosessie” legde Open VLD-fractieleider Melissa Dooms uit.

Op vrijdagavond 24 januari 2020 konden alle geïnteresseerden terecht in het desbetreffende zaaltje. Hier kregen ze alle informatie over de plannen van de zaal en de kostenraming van SOLVA.

Melissa Dooms (fractieleider Open VLD) en Marc De Ville (gemeenteraadslid Open VLD) stonden de aanwezigen te woord.

Open VLD is van oordeel dat het gemeentebestuur door deze beslissing een mooie kans laat liggen om een algemene visie te ontwikkelen over de toekomst van het dorpsplein, de gemeentelijke feestzaal en de kerk. We vinden het ook bijzonder spijtig dat er zelfs geen rekening gehouden wordt met een eventuele herbestemming van het kerkgebouw.” stelden ze beiden.

Er werd aandachtig geluisterd en verschillende aanwezigen gaven hun opmerkingen en persoonlijke visie.   “We bundelen deze opmerkingen om door te geven aan het gemeentebestuur want bij de vernieuwing van de dorpskern is het volgens ons toch niet meer dan normaal dat de inwoners gehoord worden” aldus Melissa Dooms.

Meer info:

https://www.nuus.be/2019/09/17/van-gebedshuis-tot-gemeentelijke-feestzaal/

Infosessie Open VLD ivm dorpskern.