GO! BS De Trampoline adopteert koala’s

Het nieuws uit Australi ë liet ook de leerlingen van GO! BS De Trampoline niet koud. In het kader van het leed van mens, dier en natuur zetten de leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer een volledig actieplan op poten.

Tijdens de lessen gingen de leerlingen aan de slag met het maken van tal van affiches en deze werden verspreid over de volledige campus van GO! Herzele.

De leerlingen lieten op deze manier alle personeelsleden, leerlingen en bezoekers van de campus even stil staan bij het vele leed in Australi ë.

Daarnaast knutselden de leerlingen ook spaarpotten in elkaar en op woensdag 15 januari trokken de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar richting de markt van Herzele om er een heuse geldinzamelactie te houden.

Ook daaropvolgende dagen bleven de leerlingen niet bij de pakken zitten: er werden inzamelacties georganiseerd bij de personeelsleden van de campus en de leerlingen deden giften uit hun eigen spaarpotjes.

Het ingezamelde geld zal gebruikt worden om koala’s te adopteren.

Op deze manier staan de leerlingen mee in voor de verzorging van de koala’s in de getroffen gebieden.