Burgemeester Van Durme: ‘Sinds invoeren Diftar-systeem is hoeveelheid restafval gevoelig gedaald’

Financi ële toelage voor twee doelgroepen

De Oosterzeelse gemeenteraad besliste voor de periode 2020 — 2025   een financi ële toelage uit te keren aan twee doelgroepen die door omstandigheden meer restfractie hebben. De toelage werd sinds 2018 toegekend en werd ingevoerd samen met een nieuw weegsysteem waarbij de restfractie per gewicht wordt gefactureerd. Voor een aantal inwoners heeft dit systeem onaangename gevolgen, de gemeente wil deze Oosterzelenaars steunen met een toelage. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
En er viel ook nog ander goed nieuws te rapen. Burgemeester Johan Van Durme: ‘Door de restfractie per gewicht betalend te maken, worden sorterende inwoners beloond met een lagere afvalfactuur. Uit cijfers van ILva blijkt bovendien dat sinds het invoeren van dit Diftar-systeem sinds 1 januari 2018 de hoeveelheid restafval per persoon gevoelig gedaald is’.
De toelage wordt aan twee doelgroepen uitgekeerd. Personen met incontinentie of stomapati ënten kunnen de toelage en een bijkomende restfractiecontainer aanvragen via een aanvraagformulier. De behandelend geneesheer moet het formulier invullen en bekrachtigen. De aanvraag is drie jaar geldig. Wie in aanmerking komt, kan een toelage van 75 euro per jaar aanvragen. Het aanvraagformulier is te verkrijgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of via www.oosterzele.be.
Ook gezinnen met kinderen hebben een zwaardere restfractie. De babytoelage bedraagt 25 euro per jaar (per kind tot de leeftijd van 2 jaar). Het gezin ontvangt deze toelage automatisch (er hoeft geen aanvraag te gebeuren) en maximaal twee keer. De rechthebbenden worden tweemaal per jaar betaald, op basis van de gegevens van 30 juni en van 31 december. Bij beide uitbetalingen wordt het bedrag van de toelage door ILVA overgeschreven op de afvalrekening. Let wel, de begunstigde ziet dit dus niet op zijn bankrekening verschijnen.
Schepen voor Financi ën Marleen Verdonck: ‘Als sociale gemeente willen we de inwoners die met een hogere afvalfactuur geconfronteerd worden, ondersteunen via het toekennen van een toelage en eventueel een bijkomende restafvalcontainer indien nodig.’
Meer weten? Burgemeester Johan Van Durme, 0477 / 62 00 99, johan.vandurme@oosterzele.be, schepen Marleen Verdonck, 0474 / 68 60 65, Marleen.verdonck@oosterzele.be, duurzaamheidsambtenaar Hilde Van Hecke, 09 / 363 99 36, Hilde.vanhecke@oosterzele.be.         Reporter 17